Henrico, Stephanus Jacobus

Henrico Stephanus

gebore

14 Feb. 1912

OORLEDE

6 Nov. 1988

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1935

ORDEN

1946

standplase

1937 Hulpprediker in verskeie gemeentes

1940 Veldprediker

1946 Witfield

1950 Messina

EMERITEER

Stephanus Jacobus Henrico (14.2.1912 – 6.11.1988) is te Bronkhorstspruit gebore as een van 9 kinders. Hy gaan skool by ‘n plaasskool te Hammanskraal en later in Cullinan. Sy hoërskoolloopbaan voltooi hy aan die Erasmus Hoërskool te Bronkhorstspruit in 1929. Hierna gaan hy na die Universiteit van Pretoria waar hy eers BA in 1933 en BD in 1935 behaal. Hy was die eerste student aan die Teologiese Fakulteit van die Universteit van Pretoria. Hy was aktief in die studentelewe en dien op verskeie verenigings. In hierdie tyd stig hy die vereniging vir Teologiese studente, Deo Gloria. Op 11 Augustus 1935 lewer hy sy eerste proefpreek in ‘n NG Kerk in Pretoria. Op 19 Desember 1935 word hy gelegitimeer. In 1936 gaan hy voorlopig aan met doktorale studie wat hy egter nie voltooi nie a g v die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog. Omdat werk skaars was, is hy vanaf 1937 tot 1940 hulpprediker in verskeie gemeentes. Hy werk onder andere in Belfast, Eloffsdal, Pretoria, Volksrust en Bethal. In 1940 word hy ‘n veldprediker in die Weermag en later in die SAP. In 1941 trou hy met ‘n nooi, Ria de Wet van Koppies in die OVS. Hy gaan na die Noorde saam met die Sesde Infanterie Brigade van die SAP en word in 1942 gevang. Hy is ‘n krygsgevangene vanaf 1942 tot 1945, eers in Italië en later in Duitsland. In 1946 word hy georden in sy eerste gemeente, Witfield. Hy bly daar tot in Maart 1950. In April van daardie jaar kom hy na Messina waar hy vir ‘n marathonskof van 32 jaar predikant is tot met sy aftrede in Februarie 1982. Hy bly egter aan as kapelaan tot en met sy 75ste verjaarsdag in 1987. Met sy aftrede was hy die kapelaan met die meeste jare diens nog in die SAW. Tydens sy bediening in Messina word daar ‘n nuwe kerk, ‘n nuwe pastorie, ‘n kerk vir Tshipise en ‘n gemeentesentrum gebou wat sy naam dra. Hy dien die gemeenskap ook op verskeie terreine, onder andere op die bestuursraad van die skool en die skoolraad. Hy dien ook vir baie jare op die stadsraad waaronder 16 jaar as burgemeester. Op 14 Februarie 1982 ontvang hy op 70-jarige ouderdom sy emeritaat. Ds Henrico is op Messina oorlede en met semi-milithe eerbewys begrawe. Hy word oorleef deur sy vrou, Ria, sy twee dogters, Hantie en Elbeth en enigste seun, Hans.