Hauman, Johannes Stephanus

Ds JS Hauman

gebore

6 Des. 1845

OORLEDE

24 Jul. 1925

UNIVERSITEIT

US

gelegitimeer

1870

ORDEN

1870

standplase

1870 Namakwaland

1881 Riebeek-Kasteel

1908 Kaapstad (Robbeneiland)

EMERITEER

1918

Ds. Johannes Stephanus Hauman. Geboren 6 Dec. 1845. Geordend als predikant van Namakwaland 13 Aug. 1870, daarna te Riebeckkasteel 1881, Robben Eiland 1908. Emeritus Apr. 1918. Obiit 24 Julie 1925.

Ds. Johannes Stephanus Hauman.: Geboren 6 Dec., 1845, te Franschhoek. Zijn vader, de heer J. S. Hauman, is nog in leven. Hij genoot zijne opleiding aan’t Paarlsche Gymnasium en de Kweekschool te Stellenbosch. Hij was de eerste vaste leeraar van Namaqualand (van 15 Aug. 1870 tot 1881); Hij bediende verder de gemeente Riebeek Kasteel (1881 1908); en ondernam in 1908 het moeilijk en zelfopofferend werk onder de leprozen op Robben Eiland. Hij ageerde ettelijke jaren als Scriba van de Commissie voor de Zending onder Israel en d’ende de Kerk ook als lid van het Curatorium van het Opleidings Instituut te Wellington. Bij de ontdekking van de eerste goudvelden in de Transvaal, werd hij gevraagd daarheen te gaan en nam voor zes maanden de diensten waar te Barberton. Ds. Hauman heeft veel gereisd in den vreemde, o.a. door Klein Azie, Palestina en Egypte.