Hattingh, Marthinus Cornelis

Ds. Hattingh Marthinus

gebore

29 Jan. 1906

OORLEDE

2 Jun. 1961

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1934

ORDEN

1935

standplase

Keimoes; (Hpr.)

1938 Bethanie; S.W.A.

1943 Postmasburg

1946 Roodepoort

1949 Witbank

1953 Oos-Londen

1958 Virginia

EMERITEER

1961

Ds. Marthinus Cornelis Hattingh is op 29 Januarie 1906 gebore. In 1934 gelegitimeer, het hy eers ‘n tyd lank as hulpprediker in die gemeente Keimoes opgetree. Daarna het hy agtereenvolgens die gemeentes Bethanië (S.W.A.); Postmasburg, Roodepoort, Witbank, Oos-Londen en Virginia bedien. Tydens sy bediening het hy hom deur lojaliteit, beskeidenheid en bedagsaamheid onderskei. „Sy ongekunstelde nederigheid, sy kinderlike geloof, sy tere liefde en sy onverdrote ywer sal vir almal wat hom geken het, ‘n bron van besieling bly.” Weens swak gesondheid moes hy op 10 Maart 1961 die bediening neerlê, en minder as drie maande later, op 2 Junie 1961, het hy in die ouderdom van slegs 55 jaar heengegaan.