Haasbroek, Johannes Bernardus

 

gebore

26 Jul. 1935

OORLEDE

02 Nov. 2001

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1961

ORDEN

1962

standplase

1962 Elsburg-Suid

EMERITEER

Ds Johannes Bernardus Haasbroek (BA, BD, MTh) 26/07/1935 – 02/11/2001

Ds Jan Haasbroek is op 2 November 2001, na siekte, op Potchefstroom oorlede. Hy was in daardie stadium die skriba van die Wes-Transvaalse Sinode. Hy het vir ses jaar lank lewerprobleme gehad. Hy is op 10 November 2001 op Potchefstroom begrawe.

Jan Haasbroek was ‘n besondere mens en is oraloor gerespekteer. Hy is op 26 Julie 1935 op Schweizer-Reneke gebore. Sy vader was ‘n onderwyser.

Jan het op Wolmaranstad skoolgegaan en was onder andere voorsitter van die CSV en die debatsvereniging.

Hy het na die Universiteit van Pretoria vir teologiese opleiding gegaan en die BA-graad in 1957, en die BD-graad in 1960 verwerf. Later het hy ook ‘n MTh-graad aan die Vrystaatse Universiteit voltooi. Die titel van sy BD-verhandeling was: “Die invloed van opwekkingsdienste in die Ned Geref Kerk”. Sy MTh was oor “Kerklike organisasie en administrasie met besondere verwysing na die Nederduitse Gereformeerde Kerk”.

Ds Haasbroek is in 1961 gelegitimeer en in Februarie 1962 georden. Hy het die gemeentes Elsburg-Suid, en Amsterdam (1967) bedien. Drie jaar later is hy in Dalunie bevestig in Junie 1970. In ApriL. 1976 het hy na Glenwood verskuif, en in Januarie 1979 na Umhlanga. Sy laaste gemeente was Drie Riviere-Oos waar hy in November 1983 bevestig is.

In al hierdie gemeentes het hy met groot toewyding gewerk. Hy het nuwe kerkgeboue in Elsburg-Suid en in Umhlanga opgerig.

Op die breër kerklike terrein het hy ‘n besondere bydrae gelewer. Hy was ringsvoorsitter en skriba by verskeie geleenthede en leier in verskeie kommissies. In Natal was hy waarnemende skriba van die sinode. In Wes-Transvaal was hy assistent-skriba tydens die laaste drie sinodes van sy bediening en in die jongste tyd was hy ook die skriba van daardie sinode.

Hy het in 1995 emeritaat aanvaar en saam met sy vrou op Potchefstroom gaan woon. Hier was hy ‘n pastorale hulp in die gemeente Potchefstroom-Oos en het hy die gemeenteblad behartig.

Ds Haasbroek het destyds in sy laaste studiejaar in die huwelik getree met Silvia Bekker (Gesina Sophia) en hulle het vier kinders gehad: Frans (Jozua Francois); Lenie (Magdalena Catharina); Jannes (Johannes Jurgens) en Bernard (Johannes Bernardus); Hulle het ook vier kleinkinders.

Hy was ‘n sagte en innemende man wat sy roeping ernstig opgeneem het en sy Christenskap opreg uitgeleef het. Hy het sy krag en vertroosting van die Here gekry, ook in die laaste dae van sy ernstige siekte en dood. Al sy gemeentelede, vriende en kollegas dank die Here vir so ‘n besondere dienskneg van die Here.

(Dirk Viljoen, aan die hand van sy biografiese vorm wat hy op 03/04/1997 ingevul het.)