Haasbroek, Izak Johannes

Ds. Haasbroek Izak

gebore

07 Jan. 1920

OORLEDE

25 Des. 1996

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1946

ORDEN

1947

standplase

1947 Fordsburg

1950 Bergville

1961 Sendingsekr. Natal

EMERITEER

Ds Izak Johannes Haasbroek BA, BD 07.01.1920 – 25.12.1996

Izak Haasbroek was die derde seun uit ‘n gesin van tien kinders. Sy ouers, Izak en Martha Haasbroek, het in die distrik Delareyville in Wes-Transvaal geboer. Die kinderlewe op die plaas het indrukke op die gemoed van die jong Izak gemaak wat hom lewenslank bygebly het. Hy was baie lief vir die grond en het ‘n besondere belangstelling gehad in die kweek van allerlei soorte saad. As uitvloeisel hiervan het die beeld wat die Here Jesus in Joh 12:24 gebruik, naamlik dat die saad eers in die grond moet val en sterwe voordat daar nuwe lewe daaruit kan voortkom, vir horn besondere betekenis gehad.

Hy is op 10 Julie 1948 met Elsabe Rossouw getroud en uit hierdie huwelik is twee dogters en ‘n seun gebore. Met sy afsterwe het hulle vyf kleinkinders gehad.

Na die voltooiing van sy teologiese studies aan die Universiteit van Pretoria, word hy op 31 Mei 1947 in die gemeente Fordsburg georden. In die stadium het hy nog nie ‘n motor gehad nie en het sy tipiese werkdag daaruit bestaan dat hy in die oggend met administratiewe take en preekvoorbereiding besig was; vroegmiddag stap hy dan na die hospitaal om daar, of ook by siekes wat tuis verpleeg word, sy herderlike taak te verrig en teen 16:00 was hy reeds besig met huisbesoek – alles te voet.

In 1950 vertrek hy na Bergville waar hy tien baie vrugbare jare in die bediening deurbring. In hierdie gemeente en ge- meenskap was hy geliefd en selfs onder die Engelssprekendes het hy bekend gestaan as ‘the gentleman of Bergville’ . Die plaaslike Zoeloe-hoofman het hom, by sy vertrek uit Bergville, spesiaal laat kom om hom te vereer en te bedank vir die werk wat hy onder sy mense gedoen het.

Die grootste deel van sy aktiewe bediefling bring ds Haasbroek egter in Pietermaritzburg deur, waar hy vir 25 jaar (1961 tot 1985) as Sendingsekretaris van die Natalse Sinode diens doen. Een van die projekte waarvoor hy horn in hierdie tyd besonder beywer het, was die `Geestelike Eeufeesmonument’ by Dingaanstat.

Na sy aftrede in 1985 keer ds en mev Haasbroek vir ‘n kort tydjie terug na die plaas by Delareyville, maar vestig hulle later op Potchefstroom. Teen die middel van 1996 word hy ernstig siek en ondergaan ‘n groot operasie. In die namiddag van Kersfees 1996 verwissel hy die tyde- like met die ewige en word hy op 8 Januarie 1997 op Potchefstroom begrawe, ‘n dag ná sy 77ste verjaarsdag.

In aansluiting by sy liefde vir die grond en sy belangstelling in saad, het sy neef, ds Jan Haasbroek, by sy begrafnisdiens Psalm 126:5 en 6 as teks gebruik: `Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug terwyl hy die gerwe dra.’ (Ds Jan Haasbroek.)