Haarhoff, Barend Johannes

Ds BJ Haarhoff

gebore

17 Feb. 1861

OORLEDE

21 Okt. 1926

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1890

ORDEN

1903

standplase

Kaapstad(Hpr.)

1905 Kaapstad

EMERITEER

1912

Dr. Barend Johannes Haarhoff, M.A., Ph.D.: Gebore 17 Februarie 1861. Oorlede 21 Oktober 1926. In 1886 tot die Kweekskool toegelaat, het hy in 1889, na sy Kandidaatseksamen na Europa gegaan, daar verskeië Uniwersiteite besoek en te Leipzig die graad van Dokter in die Filosofie verwerf. In 1890 is hy gelegitimeer. Hy het hom egter aan die Opvoeding gewy en was Inspekteur van Skole in die Vrystaat tot 1903 toe hy as hulpprediker in die gemeente Kaapstad aangestel is. ln 1905 is hy bevestig as 5de predikant van die gemeente met Maitland as werkkring. Hier het hy gearbei tot die end van 1911 toe keelkwelling hom genoodsaak het die predikersamp op te gee. Hy is toe weer Inspekteur van Skole (in die K.P.) geword en in daardie betrekking het hy goeie werk gedoen viral in belang van ons taal. ln 1921 was hy egter verplig, weens swakke gesondheid, ook hierdie werk vaarwel te sê en is hy op pensioen afgetree. Iemand wat hom van naby geken het, sê: “Die geagte broeder was van ‘n stille en beskeie geaardheid en het hom weinig aan die publieke erkenning opgedring. Maar sy ootmoed en minsaamheid het sy vriende met teere bande aan hom verbind.”