Gutu (1907)

Groot uitbreiding vind plaas toe die N. G. Sending in 1907 drie sendingstasies van die Berlynse Sendinggenootskap vir die bedrag van £1750 (R3 500) oorneem. Dit word moontlik gemaak deur die goeie betrekkinge tussen die twee Sendinge van die begin af, die etniese verband tussen die mense onder bearbeiding en die vroeë stadium waarin die werk verkeer. Die rede vir die versoek van die Berlynse Sendinggenootskap aan die N.G. Sending om die drie stasies oor te neem, is finansieel: die werk in Masjonaland het vir hul finansiële verrnoë te veeleisend geword.
Een van hierdie stasies is Gutu, sowat 112 km noordoos van Morgenster, wat in 1892 deur die Berlynse sendelinge Meister en Wedepohl begin word. Binne ‘n paar maande na die aanvang van hul werk volg Meister sy vrou en kind na die graf. ‘n Kis is daar nie vir hom nie en uit die planke van sy boekrak moet Wedepohl ‘n kis vir sy kollega maak. Na die oorgawe word ds. H. L. Webb die eerste sendeling van die N.G. Sending op Gutu (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p. 102).