Groenewald, Hendrik Cornelius

 

gebore

28 Okt. 1931

OORLEDE

19 Mrt. 2008

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1958

ORDEN

1959

standplase

1959 Merweville

1964 Steytlerville

EMERITEER

Ds Con Groenewald (Dipl. Teol.) (28/1011931 – 19/03/2008)

Hendrik Cornelius Groenewald is op 28 Oktober 1931 op Baardskeerdersbos naby Gansbaai gebore, die naamgenoot van sy vader, een van tien kinders. Sy vader was Hendrik CorneliusGroenewald en sy moeder Anna E Smit, twee vroom mense wat met hart en siel hulle kinders in die vrese van die Here opgevoed het. Con het sy eers op Gansbaai skoolgegaan, maar later aan die Hoërskool Caledon in die Overberg gematrikuleer.

Hy het van kleins af geroepe gevoel om sendeling te word en na matriek het hy aan die Sending-instituut op Wellington gestudeer, waar hy aan die einde van 1958 as sendeling gelegitimeer is.

Hy is op 18 ApriL. 1959 met Ester Agnes Louwrens getroud. Hulle is geseën met ‘n seun en vier dogters: Henco Groenewald, Annemie Niemand, Carline Esterhuizen, Lourens Loubser en Esther Smit.

In 1959 is ds Con Groenewald met hand- oplegging in die NG Sendinggemeente Mer- weville ontvang en bevestig. ln 1964 het die gesin na die Sendinggemeente Steytlerville vertrek, en 1967 het Con ‘n sendeling in die Sendinggerneente De Rust geword.

Daarna het hy in 1972 ‘n beroep na die NG Moederkerk Kenhardt aanvaar, en in 1976 het hy leraar van die NG Moedergemeente Kraaifontein geword. Daar het hy en sy vrou, Ester, langer as twee dekades diep spore getrap totdat hy op 20 ApriL. 1997 emeritaat aanvaar het. Hy en Ester het in Brackenfell afgetree, waarhyafloswerk as leraar in die NG Gemeente Brackenfell-Wes gedoen het.

Na sy dood skryf Ester oor hulle bediening:

“Ons kan met groot dankbaarheid getuig en terugkyk na elkeen van hierdie gemeentes. Oral kon ons deel in mense selief en leed, dit was een groot fees om in diens van die Here te staan. Veral in die sending was dit wonderlik om te sien hoeveel vreugde, dankbaarheid en tevredenheid mense openbaar ten spyte van armoede en swakker lewensomstandighede.” Ds Con en sy vrou Ester het graag gereis, veral na sy aftrede. Daar was min lande wêreld- wyd waar hulle nie was nie, daarvan getuig duisende foto’s wat hy as kranige fotograaf geneem het.

Ds Herholdt La Grange, leraar van die NG Gemeente Suider-Paarl en 13 jaar lank sy kol- lega in Kraaifontein, skryf: “Oom Con, soos ons hom almal genoem het, het ‘n wonder- like passie vir die Woord gehad. Hy het veral gehou van Jesusse prediking in gelykenisse, die Bergrede en sy wonderwerke. Hy het ‘n groot en unieke versameling Bybels gehad en het gemeentes aangemoedig om nie die verkondiging van Gods Woord en ons bydraes vir Bybelverspreiding te verwaarloos nie. Hy het gereeld afloswerk gedoen en was besig om te werk toe hy op 19 Maart 2008 aan ‘n hartaanval gesterf het, byna ‘n week na ‘n operasie vir ‘n aneurisme.”

Dit was sy passie om Bybels te versamel, sy versameling vul rakke en rakke, waarvan die oudste datum 1652 is. Hy het ook Bybels in verskeie tale gehad. Hy het oor jare heen uitstallings in verskeie gemeentes gehou, met groot seën vir die Koninkryk.

Na ds Con Groenewald se dood is twee dienste gehou. Op Woensdag 26 Maart 2008 is ‘n gedenkdiens in die NG Gemeente Kraaifontein gehou, waar die prediker ds Pierre Bosman was, en ds Barend Nel het ‘n huldeblyk gedoen. Albei dië leraars was vroeër sy kollegas. Ester, ds Con se weduwee, het die bedankings gedoen. Dieselfde middag is ‘n begrafnisdiens in die NG Kerk Gansbaai gehou. Die prediker was ds DP Botha, in sy eie tyd ‘n legende in die sendingkerk. Laurensa Loubser het ‘n huldeblyk gebring en Henco die bedankings gedoen. Ds Con is in die ou begraafplaas op Gansbaai, sy geboortedorp, begrawe. Ds Heroldt la Grange skryf: “Ek sal oom Con altyd onthou vir sy vriendelikheid, nederigheid, geduld, opregtheid, integriteit, hulpvaardigheid, menslikheid, en veral vir sy liefde vir die Here, by wie hy nou is. fly het ‘n groot bedieningspassie en verstommende werksvermoë gehad.”