Groenewald, Bernardus Hermanus

 

gebore

26 Jun. 1915

OORLEDE

18 Jul. 1976

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1938

ORDEN

1938

standplase

1938 Namakwaland

1940 Willowmore-Rietbron

1943 Burgersdorp

1945 Richmond

1948 Riviersonderend

1953 Worcester

1957 Bultfontein

1963 SchweizerReneke

1966 Senekal-Noord

Des. 1974 Thaba Nchu (NGKA)

EMERITEER

Ds Bernardus Hermanus (Ben) Groenewald (26.6.1915 18.7.1976) bearbei in sy gewone bediening van ses-en-twintig jaar in die Ned Geref Sendingkerk nie minder as nege gemeentes nie: Namakwaland (1938); Willowmore-Rietbron (1940); Burgersdorp (1943); Richmond (1945); Riviersonderend (1948); Worcester (1953); Bultfontein (1957); Schweizer-Reneke (1963) en Senekal-Noord (1966); Desember 1974 word hy leraar van die gemeente Thaba ‘Nchu van die Ned Geref Kerk in Afrika, met opdrag die beheer en administrasie van die Barend van Rensburg-Kinderhuis en die Boiketlong-Ouetehuis aldaar. As buitengewoon goeie organiseerder en administrateur werk hy met groot toewyding en deeglikheid en laat hy oral diep spore na. Sy opregte nederigheid en vriendelikheid sal vir baie steeds tot besieling dien. Ook hy sterf heel skielik aan ‘n hartaanval. (Jaarboek 1977/310).