Grobler, Hendrik Stefanus

 

gebore

21 Aug. 1945

OORLEDE

28 Mei 2008

UNIVERSITEIT

BA (Hons) BD, DD (UP)

gelegitimeer

1970

ORDEN

1973

standplase

1973 Sonhoogte

1978 Elkana

1998 Lüderitz

EMERITEER

 31 Jan. 2008

Hendrik Stefanus (Hennie) Grobler is op 21 Augustus 1945 in Dullstroom, Mpumalanga, gebore. Sy vader was ds Johannes Petrus Grobler en sy moeder Anna du Toit. Hy was een van vyf kinders, vier seuns en ‘n dogter. Twee seuns, Hennie en Paul, het teologie gestudeer, terwyl Annabet met ds Neels Els getroud is. Studente het aan Hennie die naam Grobbies gegee, maar die gesin het hom Boetie genoem. Hennie se vader, ds JP Grobler, was die sesde kind in die gesin en een van die eerste vyf proponente wat in 1944 aan die nuwe Teologiese Fakulteit (Afdeling B); Universiteit van Pretoria, afgestudeer het.

Hennie het sy skoolloopbaan aan die Laerskool Buhrmansdrif in die distrik Zeerust begin en in 1963 aan die Hoërskool Monument in Krugersdorp gematrikuleer. Hy was die Dux-leerling, ‘n goeie redenaar en van jongs af ‘n ywerige woordeboekleser. Hy het ‘n woordeboek van ‘n kant af gelees, woord vir woord dwarsdeur die alfabet. Om teen hom scrabble te speel, was altyd ‘n verlore stryd! Hennie het in 1964 met sy studie aan die Universiteit van Pretoria begin, waar hy die grade BA en BA Honneurs behaal het. Hy was ‘n inwoner van Sonop-tehuis en aktief by die studentelewe betrokke. Hennie het in die hoofbestuur van die Afrikaanse Studentebond gedien. In 1983 het hy sy doktorsgraad in Kerkgeskiedenis onder leiding van prof Flip van der Watt voltooi. Sy proefskrifhandel oor “Die Raad van die Ned Geref Kerke.”

Kerkreg het dr Hennie na aan die hart gelê. Hy het dikwels aan kerkrade gesê dit vorm die struktuur waarbinne die evangelie met veiligheid en vryheid verkondig kan word. Dit moes nie as ‘n remskoen gesien word nie.

Aan die einde van 1970 is prop Hennie Grobler as predikant gelegitimeer. In 1973 is hy met handoplegging in sy eerste gemeente, die NG Gemeente Sonhoogte in Germiston, bevestig. ln dië tyd het hy deeltyds klasgegee in kerkgeskiedenis aan Unisa, en later by die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Pretoria. ln 1978 het hy ‘n beroep na die NG Gemeente Elkana in Vanderbijlpark aanvaar, waar hy met oorgawe gewerken gehelp het met die bou van ‘n kerkgebou. ln 1998 het hy ‘n beroep aanvaar na die NG Gemeente Lüderitz in Namibië. Daar was hy onder meer by die bou van ‘n pastorie in Rosh Pinah, ‘n buitewyk van die gemeente Lüderitz , betrokke. In 2004 is prostaatkanker by dr Hennie gediagnoseer, maar dit is suksesvol behandel. ln 2007 het hy egter skildklierkanker, met ‘n baie swak prognose, gekry. Hy het op 31 Januarie 2008 emeritaat aanvaar en na Prestige Park in Pretoria, ‘n versorgingsoord, verhuis. Hy het net tyd gehad om uit te pak en alles vir sy vrou, Hendrieka, gerieflik in te rig sodat hy met gerustheid kon gaan. Sy swaer, ds Neels Els, skryf dat die wyse waarop Hennie die kankerpad geloop het, ongelooflik was vir sy gesinslede en familie. Hy het nie een dag gekla of opstandig geword nie. Inteendeel, hy het elke kans gebruik om die Here se Woord uit te dra.

Ds Nic Bezuidenhout skryf: “Hennie was ‘n uiters toegewyde predikant en het homsel fnooit gespaar nie – hy het dikwels tot diep in die nag gewerk. Hy was ‘n diep oortuigdegelowige met ‘n rustige geaardheid, maar goeie debatteerder en passievol oor sake wat hom na aan die hart gelë het. As. persoon was hy nederig, sonder pretensie, lojaal, altyd bereid tot diens, en ‘n baie toegewyde huweliks- en gesinsman. Wat sy kennis van kerklike en ander sake betref, is hy dikwels ‘n “wandelende ensiklopedie” genoem. Die verantwoordelikheid dat mense so dikwels baie staat gemaak het op sy kennis en sy mening, het hom met tye baie gevang. Voordat dr Hennie betrokke geraak het op breër kerklike terrein, het hy vir ‘n baie lang tyd ‘n ernstige gesprek met die Here gevoer of hy dit moes doen. Op die ou end het hy geroepe gevoel om ook daar betrokke te wees.”

Op die breëre kerklike terrein was hy betrokke by rings- en sinodale kommissies, die meeste tyd as voorsitter. In die Sinode van Suid-Transvaal was hy betrokke by Diens van Barmhartigheid. In die Sinode van Wes-Transvaal het hy gedien as skriba, aktuarius en voorsitter, terwyl hy as ondervoorsitter van die kuratorium van die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Pretoria gedien het. ln die Sinode van Namibië het hy as aktuarius tot 2007 gedien.

Hennie is in 1970 met Hendrieka Coetzee van Walvisbaai getroud. Sy is ‘n opgeleide maatskaplike werker, wat kerklik aktief was as voorsitter van die Vrouediens in Wes-Transvaal en lid van die Algemene Kommissie van die Vrouediens. Hulle het vier kinders: Marie (‘n maatskaplike werker); Pieter (predikant van die NG Gemeente Krugersdorp); Phillip (‘n IT-kundige); en Annatjie (‘n kommunikasiekundige).

Dr Hennie Grobler het op 28 Mei 2008 gesterf en ‘n dankdiens is op 30 Mei 2008 in die NG Gemeente Krugersdorp gehou. Ds Clem Marais van Windhoek het die Woord bedien uit Psalm 86, en sy broer, ds Paul Grobler, het die bedankings gedoen. “Ons is bly oor die lewe wat ons saam met hom kon deel. Hennie het met toewyding en ‘n passie vir die Here geleef en gewerk. Mag sy integriteit en nederigheid in elkeen van ons voortleef.”

 

Johannes Petrus Grobler * 11.06.1915 + 09.04.1983 X Anna Elizabeth Gertruida du Toit * 09.03.1923

1 Hendrik Stefanus Grobler * 21.08.1945 + 28.05.2008 X Hendrieka Coetzee

1.1 Johannes Petrus Grobler

2 Paul Jacobus Grobler

3 Annabet Grobler X Cornelius Wilhelmus Els