Grobler, Hendrik Frederick * 1920

 

gebore

14 Nov. 1920

OORLEDE

1 Aug 1969

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1949

ORDEN

1950

standplase

1950 Vorentoe

1958 Pretoria (Gevangeniskapelaan)

1961 Paul Roux

1963 Hartenbos

1965 Noordwesrand

EMERITEER

Ds. Hendrik Frederick Grobler is op 14 November 1920 in die distrik Rustenburg gebore en in 1949 gelegitimeer. Eers was hy predikant van die gemeente Vorentoe, en van 1958 af die eerste voltydse gevangenis-kapelaan in Pretoria. Hy het die amp met toewyding beklee tot 1961, toe hy ‘n beroep na Paul Roux aanvaar het. Daarna het hy die gemeentes Hartenbos en Noordwes-Rand bedien. In 1969 het hy ‘n beroep na Villieria-Oos aangeneem, maar net ‘n paar uur voordat hy van die gemeente Noord-Wes-Rand afskeid sou neem, het hy op 1 Augustus1969 skielik aan ‘n hartaanval beswyk in die ouderdom van 48 jaar. (Jaarboek 1970/461).

Hy was die ouer broer van die tweeling, ds Piet Grobler en ds Jan Grobler.