Grobbelaar, Johannes Francois

 

gebore

OORLEDE

11 Mei 1930

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1905

ORDEN

1906

standplase

Harrismith

1917 Bethulie

EMERITEER

1925

Eerw. Johannes Francois Grobbelaar, geboortig uit die Vrystaat in 1875, het as jong man die Tweede Vryheidsoorlog deurge-maak, en werd as banneling na Ceylon gestuur, waar hy saam met andere ‘n geseënde werk gedoen het in belang van die geestelike welvaart van die krygsgevangenes. Na die oorlog is hy na die Sending Instituut op Wellington gegaan waaruit hy in 1905 sy sendelinge-eksamen afgelê het. Sy eerste werkkring was die sendinggemeente van Harrismith, waar hy jare lank ‘n moeilike dog geseënde baanbrekende werk gedoen het. Omstreeks 1917 het hy ‘n beroep aangeneem na die sendinggemeente van Bethulie, sy geboortedorp. Onvermoeid het hy daar gearbei, maar moes met bekommernis sien hoe sy gesondheid omrede van ‘n verswakte hart al ongunstiger word. In 1925 was hy verplig emerituste word. Nadat hy eers op Oos-Londen en later op Stellenbosch gewoon het, is hy na Robertson gegaan, en daar is hy 11 Mei 1930 ontslape. In beide gemeentes waar hy gewerk het was hy ook baie gewild onder die blankes. Sy nederige eenvoudigheid en ernstigheid het indruk gemaak, en sy nagedagtenis is ‘n geseënde.