Greyvensteyn, Johannes

 

gebore

29 Jul. 1935

OORLEDE

7 Apr. 2011

UNIVERSITEIT

 BA, DD

gelegitimeer

1963

ORDEN

1964

standplase

1964 Koedoeskop

1966 Wonderboompoort

EMERITEER

1997

Dr Johan Greyvensteyn (BA, BIuris DD) 29 Julie 1935 – 7 April 2011

Johannes Greyvensteyn is op 29 Julie 1935 op Molteno in die Oos-Kaap gebore. Sy vader was Gert Dirk Greyvensteyn, ‘n boer, en sy moeder Esther van der Walt. Johan het sy skoolopleiding in 1942 aan die Laerskool Dorrington begin en was later ‘n leerling aan die Laerskool Pretoria-Noord. In 1948 was hy in die Hoërskool Eben Swemmer in Pretoria, in 1949 in die Hoërskool Wonderboom in Pretoria en in 1951 en 1952 in die Hoërskool Brandwag in Benoni. Hier was hy ‘n lid van die eerste rugbyspan en die duxleerling in matriek.

In 1953 en 1954 het hy by Standerd Bank in Benoni gewerk, waarna hy aan die Transvaalse Onderwyskollege gestudeer het. In 1959 en 1960 het hy skool gegee aan die Jeppe Boys High School in Johannesburg. Hierna het hy ingeskryf aan die Fakulteit Teologie (Afd. B) by die Universiteit Pretoria en teologie begin studeer. Aan die einde van 1963 is hy as proponent gelegitimeer en op 1 Februarie 1964 met handoplegging in die NG Gemeente Koedoespoort ontvang en bevestig. Na ‘n kort dienstyd is hy in Maart 1966 na die NG Gemeente Wonderboompoort beroep, waar hy gewerk het totdat hy in 1997 emeritaat aanvaar het. Een van die monumente wat hy nagelaat het, is die kerkgebou van die gemeente Wonderboompoort. Hierdie veelsydige en dierbare leraar het in 1973 sy Doktorsgraad in Kerkreg aan die Universiteit Pretoria behaal. Hy was twee dekades lank intens betrokke in die Ring van Daspoort en by ‘n wye reeks skoolrade en ander gemeenskapsrade. In 1972 het hy lid vir die stadsraad van Pretoria vir die wyk Mountain view in Daspoort, Pretoria, geword.

In 1977 is dr Johan Greyvensteyn aangewys as burgemeester van Pretoria, die tweede NG predikant in die geskiedenis wat die amp beklee het. Die ander leraar was ds GJ Davidtz, leraar van die Bosmanstraat-gemeente in Pretoria. Hy het ook in die rade van die Universiteit van Suid-Afrika en die Universiteit van Pretoria gedien, en was in die Publikasieraad. In 1980 is hy deur die Minister van Onderwys aangestel as voorsitter van die Raad van die Onderwyskollege vir Verdere Onderwys.

Johan is op 12 Desember 1959 met Kitty Scholtz, ‘n boorling van die omgewing van Sabie en Graskop, getroud. Sy was voor hulle troue ‘n kunsonderwyseres aan die Hoërskool Nylstroom. Uit die huwelik is twee seuns en ‘n dogter gebore. Na Johan op 30 ApriL. 1998 emeritaat aanvaar het, was hy ‘n pastorale hulp in die NG Gemeente Capital Park-Concordia. Hy het ook twee dae per week by ‘n prokureursfirma in die stad gewerk. Johan is op 7 April 2011 oorlede en onder blyke van groot belangstelling vanuit die kerkgebou van die NG Gemeente Wonderboompoort in Mountain View in Pretoria begrawe. – Dr Gerdrie van der Merwe.