Grebe, Hendrik Coenraad Marthinus

 

gebore

24 Aug. 1877

OORLEDE

7 Mrt. 1945

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1903

ORDEN

1905

standplase

 Darling

1912 Moorreesburg

1923 Immanuel (Noorder-Paarl)

EMERITEER

1942

Eerw. Hendrik Coenraad Marthinu sGrebe het die eerste lewenslig op 24 Augustus 1877 te Groot-Brakrivier gesien. Na voltooide studies in 1902 te Wellington is hy na Darling, waar hy in 1905 georden is. Later het hy die gemeente Moorreesburg bedien en sy laaste gemeente was Immanuel, Noorder-Paarl. Sy arbeid was gekenmerk deur besondere toegewydheid. Die Sendingkerk het sy dienste waardeer en daarom is hy op verskillende kommissies gebruik. Ook het hy verskeie kere as scriba van Ringe, waarvan hy lid was, gedien. In 1924 is hy gekies tot scriba van die Sendingsinode. Dit is veral in hierdie betrekking wat hy getrou vervul het tot die einde van sy aktiewe bediening, dat hy onskatbare dienste aan die Sendingkerk bewys het. Hy het nooit teruggestaan waar werk aan hom opgedra is nie. Hy was vaardig met ‘n pen en daarom was hy nooit gelukkiger as wanneer hy die verrigtinge van vergaderinge moes aanteken nie. Na hy sy emeritaat in 1942 aanvaar het, het hy nog kostelike dienste gelewer as kapelaan by die leër. Hy was nog besig met die werk toe hy op 7 Maart 1945 die tyd met die ewigheid verwissel het.