Gouws, Elisa Christiaan

 

gebore

05 Jan. 1917

OORLEDE

9 Feb. 1996

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1948

ORDEN

1949

standplase

1949 Masjonaland

1950 Upington

1952 Pietermaritzburg-Suid

1954 Hoof N.G. Kinderhuis, Greytown, Natal

1958 Upington-Oos

1960 Walmer

EMERITEER

Ds Elisa Christiaan Gouws BA, SOD 05.01.1917 09.02.1996

Alie Gouws was een van ‘n gesin van 14 kinders. Sy vader het vir die destydse spoorweë  op Uitenhage gewerk. Hy was ‘n pragtige en voorbeeldige seun. Reeds op laerskool het hy

sendingroeping gevoel en onder die bruinmense begin werk. Hy het toe al voor die hoenderhok geoefen om kerk te hou. Om geldelike redes gaan hy eers na ‘n Onderwyskollege en verwerf sy SOD-diploma. So kom hy as onderwyser in 1937 op Mkar in die Soedan aan en waar hy onderwysers oplei.

Intussen het ‘ n jong dame, Maria Magdalena (Mietie) Venter, ook die sendingroeping gevoel, en na haar opleiding by Friedenheim, as matrone, in 1931 vanaf Kuruman na die Soedan gegaan, naamlik na Tiviand in Nigerië. Na ‘n merkwaardige reis, land sy op Mkar-sendingstasie in Tiviand waar sy dadelik die Tiv-taal begin leer. Sy word matrone van ‘n weeshuis vir dogters op Sevav-sendingstasie.

Sy en Alie Gouws ontmoet mekaar noodwendig in so ‘n klein sending-gemeenskappie en hulle trou op 18 Augustus 1941 op Mkar. Hierna word sy word matrone van die kosskool op Mkar.

Na twee jaar, gehoorsaam Alie die roeping om evangeliedienaar te word en neem hulle afskeid van die Soedan, waar veral sy, na 12 jaar diens, baie vrug op hulle werk begin sien het. (‘n Selfstandige kerk van Christusin die Soedan word in 1957 gestig.) Alie begin met sy Kweekskool-opleiding in 1944 en word aan die einde van 1948 gelegitimeer.

Die volgende jaar (22.01.1949) word hy met handoplegging in Masjonaland bevestig. Intussen is hulle kinders, Rika en Herman gebore. Daar is twee kleinkinders.

Hy het ‘n veelkleurige loopbaan in die kerk gehad, wat strek vanaf die sendingwerk in Masjonaland tot by die bediening van gemeentes en ook as hoof van twee kinderhuise van die kerk. Na sy eerste werkkring in Masjonaland gaan hy as leraar na Upington (20.05.1950) en daarna Pietermaritzburg-Suid .(17.05.1952); In 1954 word hy hoof van die Ned Geref Kerk Kinderhuis op Greytown in Natal en op 06.09.1958 neem hy weer ‘n beroep aan, naamlik na Upington-Oos. In 1960 word hy predikant van Walmer. In 1973 word hy die hoof van die MTR Smit-kinderoord te Ugie. Vir hierdie werk onder kinders was die egpaar albei natuurlik in die besonder voorberei deur hulle ondervinding in Sevav en Mkar in die Soedan.

Ds Gouws emeriteer op 8 Januarie 1978 waarna die egpaar op Lady Grey gaan woon. Hulle was egter gou weer in die tuig om te arbei in die vakante gemeente Jamestown en daarna in die NG Sendinggemeente op Aliwal-Noord te werk.

Op 14 Julie 1979 lig die geneeshere vir Mietie in aangaande haar ernstige siekte en op 14 Mei 1981 sterf sy. Hy trou weer met Kitty Schultz (gebore Pelser) in 1983 en ook hulle het ‘n goeie huwelik van 13 jaar waarin sy hom getrou bystaan.

Hy het van jongs af ‘n swak hart gehad. Toe hulle op Lady Grey gewoon het, moes hy reeds skokke vir sy hart in die hospitaal in Bloemfontein kry. In die nag van 9 Februarie 1996 is hy skielik oorlede.

Behalwe sy dienswerk vir die Here wat vir hom ‘n lewenspassie was, was hy ook ‘n liefdevolle vader en oupa wat besonder trots op sy kleinkinders was. Hy het intens belang gestel in al hulle doen en late.

By alles was hy ‘n streng godsdienstige mens met sterk morele waardes. Hy en sy vrou het byvoorbeeld elke aand en oggend Bybelstudie gehou en dan het albei hardop gebid, onder andere vir die kinders terwyl hulle elke woord kon hoor. Dit bly die kinders steeds by hoe hulle ouers hulle by die naam aan die Vader opgedra het. DJ Viljoen, uit bronne onder andere verskaf deur mev Rika van der Merwe.