Goosen, Johannes Cornelis

 

gebore

26 Des. 1910

OORLEDE

1 Sep. 1942

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1936

ORDEN

1939

standplase

Soedan

EMERITEER

Eerw. Johannes Cornelis Goosen is op 26 Desember 1910 gebore. Nadat hy sy studies aan die Instituut te Wellington voltooi het en aan die einde van 1936 gelegitimeer is, is hy vir ‘n spesiale mediese kursus na die buiteland. Op 30 Julie 1937 het hy sy werk in die Soedan aanvaar. Gedurende sy rustyd 1939 is hy georden. Hy was vol ywer vir die saak van sy Meester en het hom heelhartig aan sy werk gewy. In alles het hy die grootste deeglikheid aan die dag gelê. Met voorbeeldige volharding het hy voortgewerk en daarom is dit geen wonder dat die seën van die Heer op sy werk gerushet nie. In sy jongste verslag het hy vermeld dat daar allerweë tekens van lewe is. Hy was die laaste tyd werksaam op die stasie Sevav. Hy was ‘n baie ernstige en toegewyde kind van die Heer en by dit het hy nog ‘n beminlike persoonlikheid gehad wat mense aangetrek het. Dit was hom maar gegun om ‘n korte vyf jaar in die diens van die Sending te staan toe hy op 1 September 1942 deur ‘n fietsongeluk die tyd met die ewigheid verwissel het.