Gonin, Henri Theodore

Ds. Gonin Henri

gebore

28 Des. 1910

OORLEDE

18 Mei 1971

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1946

ORDEN

1947

standplase

Mochudi
1948 Saulspoort

EMERITEER

1957

Dr. Henri Theodore Gonin was ‘n seun van ds. H. T. Gonin, wat lank dosent aan die Sending-Instituut was en ‘n kleinseun van ds. H. T. Gonin, ons kerk se eerste „buitelandse” sendeling. Hy is op 28 Desember 1910 op Belfast gebore en het ‘n skitterende skoolen universiteitsloopbaan gehad. Op Stellenbosch behaal hy die M.Sc. in wiskunde met lof, terwyl hy hom ook op die sportveld onderskei. Met ‘n beurs vir verdere studie in die aktuariële wiskunde is hy na Skotland, waar hy sy doktorsgraad in Edinburgh verwerf. In Suid-Afrika terug, was hy in die versekeringswese betrokke, maar die drang om sendeling te word, bring hom na Wellington. Einde 1946 tot die bediening toegelaat, word hy ‘n paar maande later op Mochudi in Betsjoeanaland bevestig, met Sikwane as werkkring. In 1948 gaan hy na, Saulspoort, die stasie wat deur sy grootvader aangelê is, maar sy bediening daar word in 1955 deur ernstige siekte beëindig. Nadat hy twee jaar in verskillende hospitale deurgebring en uiteindelik wonderlik herstel het, aanvaar hy sy emeritaat omdat hy vir die sending liggaamlik nie meer geskik was nie. Hy keer dusas senior lektor aan die Universiteit van Suid-Afrika na sy ou vakgebied terug en op 18 Mei 1971 sterf hy. (Jaarboek 1972/538).