Glascow Sendinggenootskap

Die Glasgowse Sendinggenootskap, in 1796 gestig, se oë was in 1820 op Suid-Afrika gerig. Eerw John Ross en John Bennie, ‘n leek, het in 1824 die fondament gelê van ‘n sendingstasie naby Chumie waaraan hulle die naam Lovedale gegee het. Dit het hulle na dr John Love, die sekretaris van die Genootskap vanaf 1800 tot 1825, vernoem. Lovedale sou die eerste instelling vir hoër onderwys vir Swart mense in Suid-Afrika word. Hier het
Bennie hom onderskei as ‘n baanbreker-sendeling wat tot sy ordening gelei het.

As gevoig van die swak gesondheid van Bennie se vrou het hy in 1849 na Middelburg vertrek om onder die N.G. Kerk ‘n sendingwerkkring te begin. Met groot sukses het hy onder die Bruin mense ‘n gemeente opgebou en met ‘n verbasende werkkrag sy
tentpenne al wyer en wyer ingeslaan. Uiteindelik het hy onder bearbeiding gehad en groot invloed uitgeoefen in die buite distrikte van Graaff-Reinet, Richmond, Murraysburg en Burgersdorp. So het Bennie, ‘n seun van die Skotse Presbiteriaanse Kerk, die grondlegger geword van die sendingaksie in daardie dele van die Karoo waar ‘n hele aantal gemeentes van die N.G. Sendingkerk in later jare gestig is.