Gie, Francis William Reitz

Ds. Gie Francis

gebore

1 Feb. 1862

OORLEDE

21 Nov. 1929

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1889

ORDEN

1890

standplase

Oudtshoorn (Hpr.)

1893 Calvinia (Hpr.)

1894 Barkly-Oos

EMERITEER

1927

Ds. Francis William Reitz Gie was ‘n afstammeling, sowel van vaders as van moederskant, van twee ou geëerde Kaapse familie. Hy word op 1 Februarie 1862 in die Kaapstad gebore, het sy voorbereidende studie aan die ou S.A. Kollege en sy teologiese kursusaan ons Kweekskool deurgemaak en is in 1889 gelegitimeer. Op 18 Julie 1890 is hy in die Grote Kerk, Kaapstad, georden met die oog op hulppredikerskap in die gemeente Oudtshoorn, waar hy geruime tyd werksaam was waarna hy in dieselfde betrekking na Calvinia gegaan is. Op 10 Maart 1894 is hy bevestig in sy eerste vaste en enigste gemeente Barkly-Oos en daar het hy 33 jaar lank gearbei. Een van sy groot werksaamhede daar was die bou van ‘n sierlike kerkgebou, wat daar as ‘n monument, van sy ywer staan. Algemeen gelief en hooggeag, het ds. Gie sy werk steeds op waardige wyse verrig, totdat hy in 1927 om gesondheidsredes sy eervolle emeritaat aanvaar het. Daarna het hy op dringende versoek tydelik die vakante gemeente Macgregor bedien. Op ‘n besoek aan die familiewoning in die Kaapstad, is hy daar op 21 November 1929 plotseling oorlede.