Geyer, Hendrik Belsazar

Ds. Geyer Hendrik

gebore

22 Aug. 1924

OORLEDE

4 Mei 2011

UNIVERSITEIT

BA, MA

gelegitimeer

1951

ORDEN

1952

standplase

 1952 Brakpan

1954 Cathcart

1960 Glen Lynden

1966 Aliwal-Noord

1969 Pretoria-Wes (werksopdrag: Weskoppies-Hospitaal)

EMERITEER

1990

Hendrik Belsazar Geyer is op 22 Augustus 1924 in die distrik Jamestown gebore. Hennie het in die omgewing van Sterkstroom grootgeword, waar sy pa ‘n knap boer was. Hy is na sy pa genoem, en sy ma was Margareth Alwina Coetzee. Hennie het sy skoolopleiding in 1932 aan die Laerskool Sterkstroom begin en was van 1940 tot 1943 ‘n leerling aan die Hoërskool Sterkstroom (later Hoërskool John Vorster); waar hy gematrikuleer het. Hier het hy rugby en tennis gespeel en was hy ‘n lid van die Voortrekker-beweging en die CSV.

Hennie het geroepe gevoel om predikant te word en het na skool aan die Universiteit Stellenbosch gaan studeer, waar hy in 1946 die graad BA (Admissie) behaal het. Hy het in Sielkunde gespesialiseer en ook ‘n Meestersgraad in die vak behaal. In 1948 het hy aan die Teologiese Seminarium op Stellenbosch begin studeer waar hy aan die einde van 1951 as proponent gelegitimeer is. In sy studentejare het hy aktief deelgeneem aan die CSV, in die Kweekskool koor gesing en uitgeblink in tennis.

Prop Hennie Geyer is op 26 ApriL. 1952 met handoplegging in die NG Gemeente Brakpan ontvang en bevestig. Op 20 Junie 1954 is hy in die NG Gemeente Cathcart in die Oos-Kaap bevestig, waar die gemeente hulle halfeeufees tydens sy dienstyd gevier het. ‘n Kerkgebou is ook vir die gemeente van die NGKA gebou en met die bou van die Waterdowndam is werkers pastoraal versorg. Op 15 Januarie 1960 het Hennie leraar van die NG Gemeente Glen Lynden (in Bedford) geword, waar hy gereeld huisbesoek gedoen het en ingrypende besluite geneem moes word oor die historiese kerk sentrum in die Baviaan riviervallei.

Op 2 Februarie 1966 is Hennie bevestig as leraar van die NG Gemeente Aliwal Noord op die walle van die Oranjerivier, waar ‘n deel van die gemeente in die Vrystaat woon en die ander in die Oos-Kaap. Dit is ‘n vakansiedorp met baie besoekers en wat ‘n eiesoortige plattelandse bediening geverg het.

Daarna het hy ‘n beroep aanvaar na die NG Gemeente Pretoria-Wes, waar hy op 11 Januarie 1969 bevestig is met opdrag voltydse pastorale en psigo-pastorale sorg aan pasiënte van die Weskoppies-Psigiatriese Hospitaal in die Jakarandastad. Hier het hy vir die res van sy lewe diep spore getrap en die NG Kerk gehelp om betrokke te raak by hierdie veeleisende maar broodnodige bediening. Ds Hennie was ook deeltyds kapelaan by Kwaggapoort-kommando, het grensdiens verrig en na 25 jaar diens die De Wet-dekorasie vir getroue diens in die Weermag ontvang. Hy het in 1973 ‘n geregistreerde sielkundige geword, gereeld oorsee gereis om kongresse by te woon en was ‘n geliefde spreker wat oral mense aangeraak het. Na ‘n dienstyd wat getuig het van waardigheid en oorgawe in die NG Kerk, het ds Hennie op 29 ApriL. 1990 emeritaat aanvaar.

Hennie is op 12 ApriL. 1952 met Millie Sparenburg van die Paarl getroud en hulle het twee seuns gehad: Hendrik en Aart, en later ook twee kleinkinders.

Ds Hennie Geyer het na sy aftrede telefoniese pastoraat aan siekes in Lynnwood gelewer, maar veral aan diegene wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Hy het betrokke gebly by die organisasie Vriende van Weskoppies. Tot met sy dood het hy ‘n wye korrespondensie met mense in twaalf lande gevoer, ook mense in Amerika en Suid-Korea. Sy gesondheid na sy aftrede was wisselend. Hy het in 1991 ‘n hartaanval oorleef en in 2000 teen kanker geveg. Toe ds Hennie Geyer op 4 Mei 2011 oorlede is, is daar met dankbaarheid verwys na die groot rol wat hy in die Jakarandastad en elders gespeel het. – Dr Gerdrie van der Merwe.