Gertenbach, Johannes Petrus Hercules

 

gebore

14 Aug. 1909

OORLEDE

8 Apr. 1978

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1934

ORDEN

1935

standplase

1935 Germiston-Suid (Hpr.)

1937 Germiston

1939 Edenvale

1944 Lutzville

1947 Volksrust, 1 Jul. 1971 Predikant in Sinodale Diens DvB, N.Tvl.

EMERITEER

Ds Johannes Petrus Hercules Gertenbach (14.8.1909 – 8.4.1978); wat gedurende die laaste ses jaar van sy bediening van 43 jaar sekretaris vir die Diens van Barmhartigheid in Noord-Transvaal was, het einde 1977 uit die diens getree, daarna nog deeltyds in die AKDB-kantoor in Pretoria gehelp en is na ‘n hartaanval hier oorlede. Na hy in 1934 op Stellenbosch gelegitimeer is, word hy November 1935 hulpprediker in Germiston en daarna agtereenvolgens predikant van Germiston (1937) en Edenvale (1939) in die Transvaal en in 1944 van Lutzville in Kaapland, waarna hy in 1947 na die Transvaal terugkeer om 24 jaar in Volksrust te dien. Gedurende sy dienstyd as sekretaris vir die Diens van Barmhartigheid is daar verskeie nuwe ouetehuise in Noord-Transvaal opgerig. Hy was onder meer ‘n stigterslid van die Randse Armesorgraad, lank voorsitter van die Bloedrivier-kommissie en ook van die SKDB van Noord-Transvaal. Oral het hy sy verantwoordelikhede met besondere ywer en toewyding nagekom. Hy was ‘n broer van wyle ds J D Gertenbach en die vader van ds F P du T Gertenbach, kapelaan van die SA Weermag op Dunnottar. (Jaarboek 1979/267).