Gerryts, Hermanus Francois

Ds. Gerryts Hermanus

gebore

18 Sep. 1889

OORLEDE

11 Jun. 1981

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1926

ORDEN

1927

standplase

Erasmus

EMERITEER

1958

 

Ds Hermanus Francois Gerryts (18.9.1889 – 11.6.1981) was een van die drie leraars wat in die afgelope jaar op die rype ouderdom van oor die 90 jaar hul ewige rus ingegaan het. Hy is op Noordhoek naby Kaapstad gebore en was ‘n heelwat ouer broer van ds W D Gerryts, wat ruim 30 jaar in ons Soedansending werksaam was. Hy word ‘n leerling aan die Drostdy-Inrigting op Worcester, maar omstandighede verplig hom om sy studies te staak. Juis in die tyd vra die onvermoeide ds A D Luckhoff twee onderwysers vir Namakwaland. Hy en ‘n klasmaat bied hulle aan en Junie 1907 vertrek hulle saam met ds Luckhoff per skip uit Kaapstad na Port Nolloth. Weens ‘n knellende droogte op die plek waarheen hy sou gaan, kan daar nie ‘n skool geopen word nie, met die gevolg dat hulle verder Boesmanland binnegaan. Eindelik kom hulle op Pofadder uit en daar begin hy met die onderwys in ‘n tent wat ook as sy slaapkamer moet dien. Op aandrang weer van ds Luckhoff gaan hy vroeg die volgende jaar na Kaapstad om hom as onderwyser te bekwaam en 1909 behaal hy die onderwysdiploma. In 1915 lê hy aan die Paarlse Gimnasium die skooleindeksamen af en 1922 kry hy sy admissiesertifikaat. Na die voltooiing van sy studie aan die Kweekskool, word hy 1926 tot die bediening toegelaat en 22.4.1927 in Erasmus (tans Bronkhorstspruit) bevestig. Januarie 1940 aanvaar hy sy emeritaat, maar sewe jaar daarna word hy leraar van die eertyds so bekende Rynse Sendinggemeente Komaggas in Namakwaland, waar hy op 1.10. 1950 finaal aftree. Hy is in die Strand oorlede. (Jaarboek 1982/257).