Gerdener, Gustav Bernhard August

 

gebore

31 Mrt. 1881

OORLEDE

15 Aug. 1967

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1905

ORDEN

1913

standplase

1913 Moh. Send., Kaapstad

1917 Stellenbosch

1923 Wakkerstroom

1933  Dosent Send.-Inst.

1937 Prof. Teol. Sem.

EMERITEER

1956

Prof. Dr. Gustav Bernhard August Gerdener is op 31 Maart 1881 op Wupperthal gebore, waar sy vader sendeling was. Na voltooting van sy studies op Stellenbosch het hy na Duitsland gegaan, waar hy die graad D.Phil. verwerf het. Met sy terugkeer na Suid-Afrika was hy agtereen-volgens reisende sekretaris van die C.S.V., sendeling onder die Mohammedane in Kaapstad, predikant van Stellenbosch en daarna van Wakkerstroom, dosent aan die Sendinginstituut op Wellington, hoogleraar van die Stellenboschse Kweekskool, tot sy uittrede in 1955. Hy was een van die grootste kerken sendingmanne wat Suid-Afrika nog opgelewer het. Hy het in talle rade en kommissies gedien, en het etlike belangrike konferensies in die buiteland bygewoon. Daarby was hy die skrywer van verskeie gesaghebbende hoeke oor die sending, die bekende “Handhoek by die Katkisasie”, en talle ander geskrifte, o.a. ook berymde psalms en gesange en geestelike liedere. Ook was hy een van die stigterlede van SABRA, en tot op sy dood erevoorsitter van hierdie Buro. ln 1956 het die Universiteit van Stellenbosch hom met ‘n eredoktorsgraad in die teologie vereer; in 1961 het die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns die Stalsprys vir geesteswetenskappe aan hom toegeken, en in 1967 die medalje vir sy werk op kerklike en volksgebied. Hy is op 15 Augustus1967 in die ouderdom van 86 jaar oorlede.