GEORGE HOFMEYRHUIS, BLOEMFONTEIN

Die George Hofmeyrhuis is ‘n Huiswerkskool wat in Januarie 1927 geopen is met 6 meisies. Die ondervinding het geleer dat die klas meisies wat hulle aanmeld vir huiswerk in die gewone huishouding, in die reël ‘n mislukking is – in die eerste plek omdat die gewone huisvrou nie die tyd, geduld of aanleg het om die meisies die werk te leer nie, en in die tweede plek omdat die meisies so totaal onbekend is met die werk wat van hulle verwag word. Om hierdie gebrek te verhelp, is toe besluit om so ‘n skool te begin, met ‘n betreklik kort kursus van ongeveer een jaar. Die doel is dan hoofsaaklik om die meisies ,,touwys” te maak en sodoende die taak vir werkgeefsters en werksters makliker te maak. Die skool het vinnig gegroei, en binne korte tyd het die getal gestyg tot bokant 20. Met weinige uitsonderinge word die meisies kosteloos opgeneem, omdat die doel is om juis daardie klas wat nie ander uitkoms het nie, te help. Dit kom plus-minus £30 per leerling per jaar uit. Die kommissie word oorstroom met aansoeke van werkgewers, en daar is altyd ‘n lang “waglys”. Die meisies begin dan na die jaar se opleiding met £1 10s. tot £2 per maand alles vry, ook werksklere. Dan is daar ook ‘n tweede afdeling van die Inrigting, wat voorsiening maak vir goedkoop losies vir meisies wat van elders kom om in die stad te kom werk en teen ‘n geringe salaris moet begin, of dogters wat kom kommersiele of ander klasse by te woon. Hier is hulle dan ook onder egte huislike en Christelike invloede. Die Kommissie het nou ‘n nuwe doelmatige en nette gebou, waar daar vir sowat ‘n 27 leerlinge en ‘n gelyke getal kosgangers huisvesting kan verskaf word, opgerig.