Geldenhuys, Johannes Norval

Ds. Geldenhuys Johannes

gebore

18 Febr. 1918

OORLEDE

22 Jul. 1964

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1943

ORDEN

1948

standplase

1944 Pretoria-Noord (Hpr.)

1945 verdere studie

1947 Sekr. van Publikasies van C.S.V.

1948 Naboomspruit

1949 Publikasiehoof N.G. Kerk-Uitgewers, Jaarboek en Verenigde Protestantse Uitgewers (van 1952)

1963 Alg. Sekr. en Publikasiehoof N. G. Kerk-Uitgewers

EMERITEER

Ds. Johannes Noval Geldenhuys is op 18 Februarie 1918 in die distrik Vrede gebore. Hy het ‘n briljante studieloopbaan gehad, o.a. twee jaar. in Cambridge. Na sy legitimasie in 1943 was hy eers hulpleraar in Pretoria-Noord, voordat hy vir verdere studie na Princeton gegaan het. In 1945 het hy Sekretaris van Publikasies van die CSV geword; daarna was hy ‘n jaar lank leraar van Naboomspruit, voordat hy in 1949 Publikasiehoof en in 1963 ook Algemene Sekretaris van NG Kerk-Uitgewers geword het, terwyl hy ook as hoofkompilator van die Jaarboek opgetree het. Van 1952 af was hy ook hoof van die Verenigde Protestantse Uit-gewers, en in 1954 het hy Naweekpos (Maandblad, boekediens en filmdiens) in die lewe geroep. Hy was ‘n uitblinkende student en knap skrywer. Hy het verskeie boeke van hoogstaande wetenskaplike gehalte geskrywe, benewens ander oor aktuele vraagstukke en artikels van prakties-godsdienstige inslag. O.a. was hy ook redakteur van die Afrikaanse Bybel met Verklarende aantekeringe – ‘n reuse epogmakende werk. Hoewel hy feitlik gedurig liggaamlike pyn met bomenslike geduld verduur het en verskeie ernstige operasies ondergaan het, is sy lewe gekenmerk deur beskeidenheid, hoflikheid en nederigheid, ‘n geweldige geesdrif gepaard met ‘n ongelooflike werkvermoë en ‘n kinderlike geloof. Hy is op 22 Julie 1964 in die ouderdom van 46 jaar oorlede.