Geldenhuys, Jacobus Nicolaas

 

gebore

22 Jan. 1875

OORLEDE

5 Aug. 1941

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1903

ORDEN

1904

standplase

Bulawayo (Hpr.)

1904 Bulawayo

1908 Deben

1915 Mafeking

1919 Griekwastad

1922 Gwelo

1925 Duplooysburg

1929 Niekerkshoop

EMERITEER

1935

Ds. Jacobus Nicolaas Geldenhuys het ‘n hele aantal gemeentes bedien. Nadat hy in 1903 gelegitimeer is, het hy ‘n beroep na Bulawayo aangeneem, waar hy in 1904 georden is. Dit was in daardie dae ‘n grenslose gemeente! Moeilikhede het die jeugdige leraar egter nie laat afskrik nie. Veel moes hy deurmaak, maar hy het ook ontsaglik veel verrig. Vir die opvoeding van die kinders het hy hom opgeoffer. Ook die verweesde seuns en dogters het in hom ‘n vriend gevind. Hy is dan ook die vader van die Daisyfield-Weeshuis wat vroeër eers in Bulawayo was. Na vier jaar het hy na Deben vertrek. Hier het hy sewe jaar gewerk toe ‘n beroep na Mafeking in 1915 aangeneem. In 1919 is na Griekwastad, 1922 na Gwelo, 1925 na Duplooysburg en 1929 na Niekerkshoop. Hy het nie ‘n enkele gemeente bedien wat eintlik ‘n maklike gemeente kan genoem word. Voorposgemeentes is die plekke waarheen hy hom aangetrokke gevoel het en waar sy groot lewenstaak met onvermoeide ywer verrig is. Hy het hom nie gespaar waar dit die belang van sy gemeentes gegeld het nie en dit is dusgeen wonder dat sy gesondheid daaronder moes ly nie en dit vir hom noodsaaklik geword het om sy emeritaat in 1935 aan te vra. Dit was hom egter gegun om op verskillende plekke behulpsaam te wees, waar hy met kennelike seën gewerk het. Op 5 Augustus 1941 is hy aan sy woning in die Strand oorlede.