Frylinck, Barend Pieter Daniel

 

GEBORE

OORLEDE

26 Okt. 1942

UNIVERSITEIT

Sending Inst.

GELEGITIMEER

1897

ORDEN

1903

STANDPLASE

Njassaland

1924 VGK Garies

EMERITEER

1935

Eerw. Barend Pieter Daniel Frylinck is ‘n seun van Wellington waar hy ook sy opleiding ontvang het en hom aan die Sending-Instituut as sendeling bekwaam het. Aan die einde van 1897 is hy gelegitimeer en daarna het hy na Nyasaland vertrek waar hy werksaam was tot 1923 toe hy die werk daar moes opgee. Sy dienste is toe verkry vir die werk op Garies wat sendingwerk ingesluit het op Kamieskroon asook die werk in die gemeente Nuwerus. Van hom kan getuig word dat hy met groot ywer en toegewydheid vir die saak van sy Meester gewerk het. Op Garies het hy ook lank as sekretaris van die Koshuiskommissie gedien waar hy belangrike dienste aan die opvoeding van die jeug gelewer het. Hy was n onvermoeide werker en waar sy hulp in die werk van die Heer ingeroep is, het hy nooit teruggestaan nie. Hy was ‘n opgeruimde kind van God. Dit maak nie saak hoe bedruk en swaarmoedig ‘n mens mag wees nie, maar sy teenwoordigheid en opgeruimdheid het ‘n mens altyd beter laat voel. Sy werk sal altyd in dankbare herinnering gehou word. Hy het baie vir die sending daar gedoen. In 1935 het hy sy emeritaat aanvaar toe hy hom in Hanover gaan vestig het en later op Ugie waar hy op 26 Oktober 1942 oorlede is.