Fourie, Pieter Johannes

Ds. Fourie Pieter

GEBORE

19 Sep. 1923

OORLEDE

29 Des. 1975

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1949

ORDEN

1950

STANDPLASE

Grootfontein

1951 Tsumeb

1956 Otavi

1957 Saakgelastigde N.G. Kerk, S.W.A.

1959 De Nieuwe Kerk, Kaapstad

1962 Riversdal

1965 Laingsburg

1969 Historia (Vanderbijlpark)

September 1975 Petrus Steyn

EMERITEER

Ds Pieter Johannes Fourie (19.9.1923 – 29.12.1975); ‘n seun van Vredendal, beswyk op Mosselbaai aan ‘n hartaanval, nadat hy sy bediening van 27 jaar met ‘n verterende ywer vervul het. Hy voltooi einde 1949 sy studie op Stellenbosch en staan toe in drie gemeentes in Suidwes-Afrika: Grootfontein (1950); Tsumeb (1951) en Otavi (1956) voordat hy in 1957 die eerste saakgelastigde van die SWA-Sinode word; Nadat hy die veeleisende betrekking twee en ‘n half jaar beklee het, vertrek hy na De Nieuwe Kerk (nou Tamboerskloof, Kaapstad); waarna hy nog twee Kaapse gemeentes, Riversdal (1962) en Laingsburg (1965); bedien. Daarna gaan, hy na die Transvaalse gemeente Historia (Vanderbijlpark 1969) en toe die Vrystaatse PetrusSteyn (September 1975); Tydens sy bediening in die Transvaal is hy onder meer voorsitter van die Wes-Transvaalse Fondsekommissie, as ook van die Transvaalse Kerkkantoor-kommissie. Ook dien hy in die Algemene Kommissie vir Kerklike Tydskrifte. Sy onverwagse heengaan was ‘n groot verlies vir die hele Kerk wat hy met sy merkwaardige werkywer, sy vlugge gees en sy heldere insig en deursig in sake met oorgawe gedien het. Sy hart wat met ‘n evangeliese gloed gebrand het, was steeds in sy prediking en arbeid. (Jaarboek 1977/310).