Fourie, Johannes Petrus

Ds JP Fourie

GEBORE

21 Aug. 1927

OORLEDE

01 Aug. 2008

UNIVERSITEIT

BA (UP)

GELEGITIMEER

1953

ORDEN

1954

STANDPLASE

1954 Danskraal

1957 Klipriviersberg

1962 Middelvlei

1965 Kemptonpark

1974 Alberton-Suid

EMERITEER

22 Aug 1988

Ds Faure Fourie (BA) (21/08/1927 – 01/08/2008)

Johannes Petrus Fourie is op 21 Augustus 1927 op Harrismith gebore. Hy was die enigste kind. Faure se vader was ‘n polisieman op Harrismith en later in Johannesburg. Faure het sy skoolopleiding aan die Laerskool Harrismith, Laerskool Melville en die Hoërskool Helpmekaar ontvang.

Hierna het hy aan die Universiteit van Pretoria studeer waar hy die graad BA-Admissie ontvang het, en in 1950 toegang verkry het tot die Fakulteit Teologie (Afd B) aan Tukkies, waar hy onder meer klas ontvang van die waardige prof GM Pellissier. Faure het in Dog- matiek gespesialiseer en sy proponentskripsie het oor “‘n Kritiese bespreking van Dobbelary” gehandel. Hy is op 25 November 1953 as proponent van die NG Kerk gelegitimeer. Op 5 Desember 1953 is hy met Carolina Alida Einer Posthumus getroud. Hulle het geen kinders gehad nie.

Ds Faure is op 27 Februarie 1954 met handoplegging ontvang en bevestig in die NG Gemeente Danskraal in Natal, waar ds AG de Witt van Ladysmith in Natal die bevestigings- rede gelewer het. Hier is onder sy leiding ‘n kerkgebou opgerig. ln 1957 het ds JP Fourie ‘n beroep aanvaar na die NG Gemeente Klipriviersberg te Rew latch in Johannesburg, waar hy ook ‘n kerkgebou opgerig het en werksaam was tot hy in 1962 na die NG Gemeente Middelvlei naby Randfontein getrek het. In 1965 is hy na die snelgroeiende NG Gemeente Kempton Park beroep, waar hy tot in 1969 goeie werk gelewer het en behulpsaam was met die bou van ‘n kerksaal.

Hiema het ds Faure Fourie ‘n beroep na die NG Gemeente Carltonville-Suid aangeneem, waar hy tot 1974 as herder en leraar gedien het. Op 4 Mei 1974 is hy in die NG Gemeente Alberton-Suid bevestig, waar hy met ywer gewerk het totdat hy op 22 Augustus 1988 sy emeritaat weens verswakte gesondheid aanvaar het.

Sy vrou Caroline skryf: “Sy hoogste priori- teit in die bediening was ordelike eredienste, huisbesoek, kinderdienste en die hou van kerkraadsvergaderings.” Na die aanvaarding van sy emeritaat het die egpaar hulle in die Waterval Viltige-aftreeoord in Florida Glen, gevestig, waar hy die laaste nege maande van sy lewe in die siekeboeg versorg is. ‘n Gedenkdiens is op 6 Augustus 2008 deur ds Gert Vorster uit die NG Gemeente Quellerina in Florida Glen gehou.

Ds Willem Strauss, sy opvolger in die NG Gemeente Alberton-Suid, skryf: “Ek is reeds 2 I jaar werksaam in diegemeente en beleefdat ds Faure Fourie diep spore getrap het. Hy was, volgens wat ek verneem het, ‘n formidabele predikant wie se spook nog lank hier in die gemeente geloop liet. Hy was ‘n uitstekende prediker wat gebruik gemaak het van baie goeie Skrifuitleg. Hy was ook skerp met die Kerkorde in ringsverband en ook daar het hy waardevolle diens gelewer.

“Hy het nie geskroom om Iidmate van die kansel af aan te spreek as hulle nie opgelet het nie, hy het glo eenkeer opgehou preek toe hy iemand sien sit en opkyk na die dak. Hy het die man by name aangespreek en gesë: Ek sal jou die moeite spaar, daar is presies soveel ligte in die kerkgebou’. Ek het sy spore ook gekry tydens huisbesoek, waar lidmate vertel het hoe hy met sy leerbaadjie en sigaret in die woonbuurte rondgeloop het. Hy was ook ‘n streng man en baie mense was skrikkerig vir hom. Tog was baie lief vir hom en sy vrou. Hy was een van daardie mense wat jy moeilik kon ignoreer. Jy kon teen hom wees of vir hom, maar nie tussenin of hom ignoreer nie. Hy het sy werk hier in die gemeente gedoen in die Naam van die Here en so wil ons glo dat sy werk die toets sal deurstaan.”