Fourie, Johannes Jacobus Uys

 

GEBORE

07 Sep. 1923

OORLEDE

14 Apr. 1993

UNIVERSITEIT

BA (Honns) UOVS; US

GELEGITIMEER

1948

ORDEN

1949

STANDPLASE

1949 Port Elizabeth-Suid

1961 King William’s Town

1958 Parow-Suid

1962 Hennenman-Oos

1964 Sasolburg-Wes

1967 Kroonstad (Gevangeniskapelaan)

1974 Wepener

EMERITEER

2 Des. 1988

Ds Johannes Jacobus Uys Fourie (BA Hons) (07.09.1923 – 14.04.1993)

Ds Uys Fourie is ‘n Vrystaatseun, gebore op 7 September 1923 te Kestell naby Bethlehem. Sy vader was ‘n boer in die omgewing waar die jonge Uys grootgeword en skoolgegaan het. Hy was leerling van die Retief-Hoërskool op Kestell.

Hy studeer van 1941-1944 aan die UOVS te Bloemfontein en daarna aan die Teologiese Seminarium op Stellenbosch waar hy op 4 Desember 1948 as proponent gelegitimeer is.

Op 26 November 1949 word hy as predikant van Port Elizabeth-Suid georden. Ander gemeentes waar hy predikant was, is: King William’s Town (1951); Parow-Suid (1958); Henneman-Oos (1962); Sasolburg-Wes (1964); Kroonstad (1967) (met opdrag gevangenes) en Wepener (1974) waar hy op 2 Desember 1988 emeritaat aanvaar.

As student in Bloemfontein was hy sekretaris van die studenteraad en voorsitter van ‘n huiskomitee. Hy was ook voorsitter van ‘n Kerkjeugvereniging, bestuurslid van die Calvinistiese Bond en sekretaris van ‘n rugbyklub. Op Stellenbosch was hy bestuurslid van die Konfessionele Studiekring. In die Kaap was hy lid van die Algemene Sendingkommissie en in die Vrystaat lid van die Sinodale Kommissie en die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid.

Die jong proponent is op 10 September 1949 in die huwelik bevestig met Jacomina Cornelia de Kock, ook uit ‘n boeregesin. Uit die huwelik is vier seuns gebore.

Hy was vir tien jaar die kapelaan van die Wepener Kommando. Hy was ‘n ywerige kommando-lid en het onder andere vir sewe keer vrywillig grensdiens gedoen aan die SWA/Angola-grens.

Ds Fourie is op 14 April 1993 op Ventersburg oorlede.

(-I L Ferreira)