Fouche, Philip Johan

 

GEBORE

OORLEDE

Okt. 1975

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1962

ORDEN

1963

STANDPLASE

1963 Vanderbijlpark

1963 Noordwes-Rand

1964 Gamka-Oos

1966 Uit bediening, Ned Herv Kerk, Okt

EMERITEER

Ds Philip Johan Fouché sterf einde Oktober 1975 in die ouderdom van slegs 44 jaar na ‘n lang siekbed. Hy geniet sy opleiding aan die Sendinginstituut op Wellington en na sy toelating 1962 bedien hy die gemeentes Vanderbijlpark, Noordwes-Rand en Gamka-Oos. Later dien hy ‘n tyd as leraar van die Ned Herv Kerk. (Jaarboek 1977/310).