Fouche, Paul Hendrik Andries

 

GEBORE

OORLEDE

30 Jun. 1960

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1901

ORDEN

1905

STANDPLASE

Masjonaland

1906 Compounds (Johannesburg)

EMERITEER

1942

Eerw. Paul Hendrik Andries Fouche is in 1901 gelegitimeer en het daarna ‘n kursusin geneeskunde in Londen gevolg, voordat hy as sendeling na Pamushana in Masjonaland gegaan het. In 1906 is hy as die eerste kampongsendeling van die Ned. Geref. Kerk aan die Witwatersrand bevestig, waar hy tot sy aftrede in September 1942 werksaam was. Dit was werklik baanbrekerswerk wat die jong sendeling moes verrig, maar deur sy besondere gawes het hy wonderlike resultate bereik. Hy het ‘n groot aandeel gehad in die stigting van die Sendingkerk in Transvaal in 1932, en is toe ook as die eerste Moderator van die Transvaalse Sendingsinode aangewys. Hy is op 30 Junie 1960 in die hoë ouderdom van 83 jaar oorlede.