Ferreira, Thomas Ignatius

 

GEBORE

OORLEDE

30 Nov. 1983

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1947

ORDEN

1948

STANDPLASE

1948 Schweizer-Reneke

1950 Lichtenburg-reservaat

EMERITEER

1950

Ds Thomas Ignatius (Tom, Radipula) Ferreira (30.11.1983); wat meer as ‘n kwart-eeu – van Augustus 1950 tot sy aftrede in 1976 – as eerste sendeling van die Ring van Lichtenburg onder die dankbare Batswana in die Lichtenburg-Reservaat in die huidige Bophuthatswana werksaam was, het hom op gevorderde leeftyd aan die Sendinginstituut op Wellington as sendeling bekwaam. Na sy legitimasie in 1947 word hy die volgende jaar georden en as leraar van die Sending-(NGKA-)gemeente Schweizer-Reneke bevestig. Twee jaar later gaan hy na sy tweede en laaste arbeidsveld waar hy ‘n belangrike werkkring opbou wat onder andere ‘n unieke kerkgebou, die Gelukspan- en die Thusong-hospitaal en die Tlamelangskool vir serebraalverlamdes insluit. Maar veral die talle Batswana wat hy na Christusgelei het, is sy monumente in daardie omgewing. Na sy aftrede vestig hy en sy eggenote hulle op Nylstroom, maar hy bly steeds ‘n werksame arbeider in diens van die Heiland.