Ferreira, Johann Josephus

 

GEBORE

3 Okt. 1874

OORLEDE

31 Des. 1943

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1902

ORDEN

1908

STANDPLASE

Njassaland

EMERITEER

1940

Eerw. Johann Josephus Ferreira is gebore in die distrik Humansdorp op 3 Oktober 1874. Na sy opleiding aan die Sending-Instituut te Wellington is hy in 1902 gelegitimeer en in die begin van 1903 het hy na Nyasaland vertrek. Op 19 September 1908 is hy te Humansdorp georden en kon also beter reg laat wedervaar aan sy bediening as evangeliedienaar. Vir 37 jaar het hy in Nyasaland met die grootste toegewydheid en getrouheid gearbei. Hy was ‘n man met besondere talente wat hy dan ook goed in die diens van die Meester gebruik het. Alles wat hy gedoen het, het daarop gedui dat die verkondiging van die evangelie by hom hoofsaak was. Sy kennis van landbou en boerdery-aangeleenthede het ook sy deeglikheid en skerpe opmerkingsvermoë geopenbaar. Diep spore het hy in die Sendingvelde agtergelaat wat die bewyse is dat hy nie tevergeefs gearbei het nie. In 1940 het hy sy emeritaat aanvaar en op 31 Desember 1943 is hy oorlede.