Ferreira, Jannie

 

GEBORE

30 Oktober 1954

OORLEDE

30 Apr. 2009

UNIVERSITEIT

BA Honneurs, MA, BTh, DPhil, Drs Th

GELEGITIMEER

1979

ORDEN

1980

STANDPLASE

1980 Dunnottar

1983 Presidentsoord

1986 Drakenstein

EMERITEER

Jan Dirk Petrus Paulus Ferreira is op 30 Oktober 1954 te Lindley in die Vrystaat gebore, ‘n plattelandse dorp waar hy gedoop is en belydenis van geloof afgelê het. Jannie het nooit sy Vrystaatse wortels vergeet nie en die kerkgebou op Lindley het altyd vir hom kosbaar gebly. Hy het in 1972 aan die Hoërskool Lindley gematrikuleer en was ‘n briljante leerling.

Aan die begin van 1973 het hy aan die Universiteit van Stellenbosch begin studeer waar hy die graad BA (Admissie) met hoofvakke Grieks, Hebreeusen Filosofie voltooi het. In 1976 het hy ‘n student aan die Fakulteit Teologie op Stellenbosch geword. Tydens sy eerste twee jaar het hy saam met sy teologiese opleiding ook ‘n Honneursgraad in Filosofie voltooi. In sy laaste twee jaar op Kweekskool, toe hy die BTh-graad en Lisensiaat in die Teologie behaal het, het hy ook sy MA-graad in Filosofie verwerf. Hy is toe reeds getroud met Hantie en hulle het in Simondium gewoon. Aan die einde van 1979 is Jannie as proponent gelegitimeer, waarna hy as kapelaan diensplig in die SAW in Wynberg en by die kasteel in Kaapstad verrig het.

Proponent Jannie Ferreira is in 1980 met handoplegging in die NG Gemeente Dunnottar bevestig. In 1983 het ds Jannie ‘n beroep na die NG Gemeente Presidentsoord in Springs aanvaar, waar hy uitstekende werk gelewer het totdat hy in 1986 na die NG Gemeente Drakenstein in die Paarl beroep is. Intussen het hy verder gestudeer en in 1986 die DPhil-graad in Filosofie aan die Universiteit van Stellenbosch voltooi. Van 1982 tot 1984 was hy ‘n gasdosent in Politieke Teorie by Unibo in Mmabatho. In 1985 en 1986 was hy ook ‘n tydelike dosent in Filosofie en in 1994 en 1995 in Kerkreg in die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Stellenbosch. Met sy dood was hy byna klaar met sy doktorale proefskrif in Kerkreg en het ‘n tweede doktorsgraad in Matieland vir hom gewink.

In die Paarl was ds Jannie en Hantie nie net gelukkig nie, maar het hulle ook gewaardeerde werk gedoen. Maar in 1997 het daar ‘n onverwagte en moeilike draai op die pad gekom toe dr Jannie Ferreira as leraar bedank met sy egskeiding met Hantie en sy troue met Marlie Eygelaar. Hy het ‘n versekeraars agent by Sanlam geword en so die sekulêre arbeidsmark betree. Na minder as drie jaar is hy weer geskei en het hy met Toetsie getrou. Hulle was vyf jaar getroud toe Jannie skielik op 30 April 2009 oorlede is.

Dr Jannie Ferreira het gereeld as sukses- en motiveringspreker opgetree oor die omvattende onderwerp: “Vandag bepaal more se sukses.” Hy het veral nou saamgewerk met die prokureursfirma Dykes en Van Heerden en was die laaste tyd ‘n eiendoms beleggingsadviseur. Dr Jannie Ferreira het intens begeer om weer na die aktiewe bediening terug te keer en hy sou op 1 Mei 2009 as pastorale hulp in die NG Gemeente Stellenbosch-Noord begin dien het toe hy skielik alleen in sy woonstel aan ‘n hartaanval oorlede is. Minder as ‘n uur voor sy dood het hy telefonies aan Hantie bevestig dat hy besonder moeg en uitgeput voel. Tien maande voor Jannie se dood het ‘n tragedie die gesin getref toe sy dogter Idelet tragies in ‘n motorongeluk oorlede is. Jannie het self haar roudiens in die Paarl waargeneem. Dr Jannie Ferreira was slegs 55 jaar oud en is vanuit die NG Moederkerk op Stellenbosch begrawe. Sy mentor in die Filosofie, prof Willie Esterhuysen, het die roudiens gelei. – Dr Gerdrie van der Merwe VDM.