Ferreira, Cornelius Rademeyer

 

GEBORE

20 Nov. 1877

OORLEDE

2 Apr. 1932

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1906

ORDEN

1907

STANDPLASE

Aurora

1912 Kopjes

EMERITEER

Ds. Cornelis Rademeyer Ferreira is op 20 November 1877 in die gemeente Ladybrand, 0VS, gebore. As ‘n jong burger het hy met die Tweede Vryheidsoorlog (1899-1902) sy land soek te verdedig, dog hy is deur die vyand gevange geneem en as krygsgevangene na Ceylon gestuur, waar hy in die geestelike lewe gedeel het, wat in daardie tyd kragtig onder die krygsgevangenes waargeneem is. As vrug daarvan het hy hom die roeping tot die evangeliebediening opgekom. Na sy terugkeer in Suid-Afrika het hy hom met soveel ywer aan die studie gewy dat hy reeds in 1903 na die Kweekskool kon gaan en in 1906 sy proponentseksamen afgelê het. Sy eerste gemeente was Aurora, waar hy 12 ApriL. 1907 georden en bevestig is, en gearbei het tot 1912 toe hy ‘n beroep aangeneem het na die gemeente Kopjes. Die Vrystaatse Kerk het spoedig sy waarde ontdek en hom op algemeen kerklike kommissies geplaas. In 1922 is hy tot Scriba Synodi gekies, en in die hoë betrekking het hy met bekwaamheid gedien totdat hy van sy krankbed sy bedanking moes instuur. As herder en leraar was hy getrou en as prediker ernstig en tog liefdevol. Sy arbeid was dan ook ryk geseën. Op 2 ApriL. 1932 is hy uit sy pastorie opgeroep tot hoër diens om vir ewig by die Heer te wees