Fensham, Frank Charles

Ds. Fensham Frank

GEBORE

13 Okt. 1925

OORLEDE

26 Jul. 1989

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1950

ORDEN

STANDPLASE

Semitiese Tale aan die Universiteit van Stellenbosch,

EMERITEER

Prof FC Fensham is in die Heilbron-dristrik gebore en het op Koppies skoolgegaan. As student aan die Universiteit van Pretoria was hy onder andere voorsitter van die ASB, Deo Gloria en ‘n lid van die Studenteraad. Hy is in 1950 gelegitimeer en was sedertdien dosent in Semitiese Tale aan die Universiteit van Stellenbosch. Prof Fensham was ‘n internasionaal-erkende wetenskaplike wat baie aanloklike aanbiedinge uit die buiteland ontvang het. Hy was eertydse voorsitter van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, voorsitter van die Hugenotevereniging en het die volgende toekennings ontvang: die Totiusprys, ere-doktorsgraad deur die Universiteit van die Oranje-Vrystaat en die Dekorasie vir Voortreflike Diens (Klas Een: Goud) van die Staatspresident. ‘n Jarelange vriend van prof Fensham, die letterkundige prof Elize Botha, het gesê: “Hy was een van die ewewigtigste, nugterste mense wat ek ooit geken het – dit klink te eenvoudig vir die ryk geskakeerde persoonlikheid wat hy was. Hy het ‘n ongelooflike gedistingeerde wetenskaplikheid verbind met ‘n eenvoudige aardsheid, ‘n buitengewone diepsinnigheid met ‘n kinderlike vrolikheid, wat dit te alle tye ‘n groot voorreg gemaak het om met hom te doen te hê. Hierdie kwaliteite het in die posisie waar ek hom as leier geken het as voorsitter van die Akademie en nasionale voorsitter van die Afrikaanse Skrywerskring); op ‘n natuurlike wyse tot lojaliteit en tot geesdriftige medewerking aan die organisasie geinspireer”. Prof Fensham was meer as ‘n dosent in Hebreeus hy was ‘n wyse opvoedkundige vir honderde predikante, ‘n simpatieke raadgewer en huis-vader vir honderde studente van Eendrag en Minerva, ‘n vriendelike neef en kapelaan vir honderde Voortrekkers, ‘n waardige voorsitter van talle kultuurorganisasies landwyd en plaaslik, ‘n uiters lojale vriend en kollega en ook ‘n liefdevolle eggenoot en vader. In alles het hy mens gebly: nederig, ongekunsteld, goedig, blymoedig en waardig. Vir die besonder baie eerbewyse het hy alle eer – en so is dit verwoord in sy dagboek – “aan my Hemelse Vader, en sy Seun, JesusChristus, my Saligmaker” gegee. Prof Fensham word oorleef deur sy eggenote, Yvonne Theron, en drie kinders.