Faasen, Johann

 

GEBORE

 11 Julie 1954

OORLEDE

14 Oktober 2012

UNIVERSITEIT

BA Hons, BTh, MTh, DTh

GELEGITIMEER

ORDEN

STANDPLASE

EMERITEER

Dr. Johann Faasen is op 11 Julie 1954 in Bellville gebore en word op 5 September 1954 in die NG Kerk Elsiesrivier deur ds. D Hamman gedoop. Sy grootouers aan vaderskant is die Faasens van Redelinghuys, en aan moederskant die Smith-familie van Kaapstad. Johann se vader is Willem Hendrik Faasen, direkteur van maatskappye, raadslid en burgemeester van Goodwood. Sy moeder is Heiletjie Smith.

Johann begin sy skoolopleiding aan die Primêre Skool Raymond in Vasco en matrikuleer in 1972 aan die Hoërskool President in Vrijzee. Sy groot liefde was rugby en hy speel in die skool se eerste span. Op skool kry hy die bynaam “Douga”. Hy bly tot die einde van sy lewe ‘n groot aanhanger van sy geliefde Westelike Provinsie-span.

Johann voel geroepe om predikant te word en begin in 1973 met sy studie aan die Universiteit Stellenbosch, behaal ‘n BA (Admissie)-graad in 1976 en kry toegang tot die Fakulteit Teologie aan die universiteit. Hier verwerf hy in 1978 ‘n BTh-graad, en word op 15 November 1979 as proponent gelegitimeer. In 1979 verwerf hy ‘n MTh-graad, en in 1985 ‘n DTh-graad. Sy proefskriftitel lui: “‘n Teologiese ondersoek na die grondlyne van ‘n Christelike arbeids etiek.”

Prop Johann Faasen word op 10 April 1981 met handoplegging in die NG Gemeente Oudtshoorn-Wes bevestig. Die plegtigheid word deur ds. TI Kritzinger waargeneem. Op 5 November 1986 trou Johann met Valencia Dumont, ‘n onderwyseres by Laerskool Wesbank op Oudtshoorn. Uit hulle huwelik is daar vier kinders gebore: Heinrich, ‘n argitektekenaar in Bloemfontein; Bernhard, wat ‘n B-Comm.  graad behaal, tans in Bloemfontein werk en ook ‘n sanger in die “Amen”-sanggroep is; Karen, tans ‘n BEd-student aan die Vrystaatse Universiteit; en Ingrid, tans ‘n leerder aan die Hoërskool Goudveld.

Op 30 November 1990 word Johann in die NG Gemeente Wesselsbron ontvang en bevestig. In hierdie gemeente werk hy 22 jaar lank met oorgawe en entoesiasme, tot met sy siekte en dood in 2012. In hierdie gemeente kom daar onder sy leiding ‘n “junior kerkraad” tot stand; hy is die voorsitter van die Silwerbron-dienssentrum. Op ringsvlak is hy skriba en by tye ook voorsitter; hy dien in die Vrystaatse sinode se kommissie vir leer en aktuele sake.

Huisbesoek, siekebesoek en suiwer Woordverkondiging is vir hom baie belangrik. Hy was ‘n ywerige sportman wat tot met sy siekte gereeld op sy resiesfiets ry, en by sy geliefde vakansieplek in Onrusrivier die branders trotseer.

In 2005 word prostaatkanker by hom gediagnoseer, en in ‘n verdere terugslag beenmurgkanker in 2007. Ten spyte hiervan gaan hy moedig voort met sy gemeentewerk op Wesselsbron. Sy laaste preek op die gemeente se kansel word op 22 Julie 2012 gelewer. Die teksvers is Matteus 14:22-33, met die tema: “Benut die voordele van ‘n krisis.” As deel van sy behandeling ontvang hy ‘n stamseloorplanting danksy sy suster, Marie. Hy sterf egter op 14 Oktober 2012 in die Pretoria-Oos-hospitaal se oorplantingseenheid.

‘n Begrafnis- en afskeidsdiens word op 19 Oktober 2012 deur dr Meyer de Kock van Odendaalsrus in die NG Moederkerk op Wesselsbron gehou. Die teksgedeelte is Openbaring 14:1-20. Ds. Lindo Pieters van Boshof lewer ‘n huldeblyk en die leierouderling, Willem van Zyl, doen die bedankings.

Johann se seun, Bernard, lewer ‘n huldeblyk en sê onder meer die volgende: “My pa het sy hele lewe aan die koninkryk van God gewy. Vandat hy ‘n jong seun was tot met die dag van sy afsterwe, was hy ‘n man van God. My pa was ‘n man wat vrede nagestreef het. Hy het in vrede met sy bure gelewe, in vrede met sy lidmate en in vrede met die hele gemeenskap. Ons stort trane van hartseer, maar ook van blydskap. Hartseer, ja, omdat ons hom nie weer gaan sien nie. Maar ook blydskap, omdat ons verseker weet dat hy nou in die teenwoordigheid van ons almagtige Hemelse Vader rus, waar ons hom weer sal sien.” — Dr Gerdrie van der Merwe VDM