Eybers, Ian Heinrich

Ds. Eybers Ian

GEBORE

3 Jun. 1929

OORLEDE

20 Nov. 1981

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1957

ORDEN

1958

STANDPLASE

1958 Bethesda (Sending)

1960 Lebene (Sending)

1961 Prof. Teol., Univ. van S.A. (Bybelkunde)

EMERITEER

Prof Dr Ian Heinrich Eybers (3 Jun. 1929 – 20 Nov. 1981); dekaan van die teologiese fakulteit van Unisa, is, ofskoon hy die laaste maande van sy lewe ernstig siek was, skielik oorlede. In die gemeente Lynnwood was hy lank ouderling en ook leierouderling. Hy is op Heilbron gebore, maar hy het in Pretoria grootgeword waar sy vader – wat as skrywer en vertaler bekend was – jare lank onderwys gegee het. Nadat hy sy teologiese opleiding in Pretoria ontvang het, studeer hy op Stellenbosch en in die VSA verder, sodat hy doktorsgrade in die teologie sowel as in die filosofie behaal. Van 1958 af bedien hy die sendinggemeentes Bethesda en Lebone (1960) in Noord-Transvaal, voordat hy in 1961 professor in Ou Testamentiese wetenskap aan Unisa word. As een van die vooraanstaande Ou Testamentici in ons land neem hy aan argeologiese ondersoeke in Israel deel en lewer hy verskeie publikasies op die gebied. (Jaarboek 1983/260).