Etsebeth, WIllem Jacobus La Cock

 

GEBORE

22 Febr. 1929

OORLEDE

10 Apr. 2005

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1957

ORDEN

1958

STANDPLASE

1958 Port Nolloth

1961 Ashton (Bantoewerkkring Langeberg)

1963 Stanford

EMERITEER

Ds Willie Etsebeth (BA) 22 Febr. 1929 – 10 Apr. 2005

Willem Jacobus Lacock Etsebeth is op 22 Februarie 1929 op Louisvale naby Upington gebore, die tweede van vier seuns. Sy vader is Petrus Johannes Etsebeth, sy moeder Susanna Aletta Vermeulen, wat op Kanoneiland in die Grootrivier as boere hulle brood verdien het. Hy begin sy skoolopleiding van 1936 tot 1945 aan die Laerskool Kanoneiland en van 1946 tot 1947 aan die Hoërskool Karos waar hy matrikuleer. Op skool is hy ‘n kranige rugbyspeler, dit bly die res van sy lewe so en hy is later ‘n skeidsregter van Boland Rugby en oral is van sy dienste gebruik gemaak. Willie ontvang reeds jonk die roeping om predikant te word, maar daar is geen fondse beskikbaar na matriek nie en hy begin werk by die SAS en 11 op Keetmanshoop in die destydse Suidwes-Afrika.

Na ongeveer drie jaar gee die NG Gemeente Keetmanshoop aan hom ‘n lening om te gaan studcer vir predikant. Willie begin in 1951 met sy BA (Admissie) op Stellenbosch en studeer vanaf 1954 aan die Teologiese Seminarium in die Eikestad waar hy aan die einde van 1957 as proponent gelegitimeer word. Prop Willic aanvaar ‘n beroep na die NG Gemeente Port Nolloth aan die Weskusin die Namakwaland. Hier word hy as ongetroude proponent op 21 Junie 1958 met handoplegging ontvang en bevestig. Intussen trou hy met Elma van Schalkwyk, wie se ouers by die Wegdraai nedersetting langs die Oranjerivier woon. Uit hulle huwelik is twee kinders gebore, ‘n seun Picter en ‘n dogter Elzanne.

Weens ds Willie se liefde en roeping vir die sending, aanvaar hy in 1961 ‘n berocp na die sendingkerk op Ashton, waar hy as sendingleraar in die Ring van Swellendam, ‘n groot aantal lidmate in die Langeberg bedien. Gedurende Augustus1963 keer hy terug na dic Moederkerk as predikant van die NG Gemeente Stanford naby Gansbaai. I n sy dienstyd word die kerkorrel hcrnu en kry huisbesoek soos in elke ander gcmeente ‘n regmatige deel tot voordeel van die gemeente.

ln 1967 kom ‘n roepstem as herder cn leraar na die NG Gcmeente Graafwater, ‘n wonderlike tyd vir die gesin in die Sandveld digby Lambertsbaai. In sy dienstyd word ‘n nuwe kerksaal gebou, wat tot vandag toe ‘n gesellige versamelplek vir lidmate is. Op 16 September 1972 word hy bevestig as leraar van die NG Gemeente Parow-Wes, ‘n stadsgemeente in die Kaapse Skiereiland. Net soos in die Sandveld is hy ook hier verantwoordelik vir dic bou van ‘n kerksaal.

‘n Nuwe erabreekvir ds Willie en Elma Estsebeth aan toe hulle op 10 Desember 1976 die leraarspaar van die nuwe NG Gemeente Swartkopsrivier te Blouwaterbaai in Port Flizabeth word. As cerste leraar van die gemeente is hy verantwoordelik vir die opbou en vestiging van ‘n liefdesgemeenskap. Daar was nie ‘n kerkgebou nie en dienste vind in ‘n saaltjie plaas. Onder sy leiding word ‘n nuwe kerkgebou- en kompleks aan die einde van 1983 ingewy, terwyl die straat voor dic kerkgebou Etsebethstraat, na hom vernoem word. In dic sinodale streek van Oos-Kaapland is hy betrokke by die kommissie vir Administrasie, die bestuur van die CMR as deel van Diens van Bannhartigheid en die Sendingraad van Port Elizabeth. ‘n Groot hartseer tref die gesin toe sy vrou Elma en sy seun Pieter in 1989 skielik binne ‘n bestek van ‘n maand sterf.

Intussen kry hy ‘n medeleraar in die persoon van ds IJ van Zyl, want die NG Gemeente Swartkopsrivier het steeds gegroei. In die tyd kry ds Willie Etsebeth ook ‘n nuwe lewensmaat, Joey Light (gebore Crafford) wat saam met hom op Kanoneiland in die skool was. Sy werk aanvanklik in die bank, inaar ‘n hoogtepunt is die 19 jaar as saakgelastigde in die NG Groot Kcrk op Graaff-Reinet. Hulle word op 11 April 1992, tydens die 200-jarige feesviering van die NG Kerk op Graaff-Reinet, in die huwelik bevestig. Ds Willie Etsebeth aanvaar op 24 Apri11994 sy emeritaat en die egpaar vestig hulle op Graaff-Reinet, waar hy betrokke is by die plaaslike gemeente en in die omliggende gemeentes aftoswerk verrig.

N a beroerte en herhaaldelike terugs I ae trek hulle weens gesondheidsredes terug na Port Elizabeth en einde 2004 weer terug Graaff-Reinet toe, waar hy stil op Sondag 10 April 2005 sterf. ‘nRoudiens vind op 15 April 2005 in die NG Kcrk Swartkopsrivier plaas, waar ds Johan van Zyl die Woord verkondig. In ‘n huldeblyk word ds WJL Etsebeth onthou as ‘n saggeaarde, liefdevolle mens wie se lewe ‘n boodskap van liefde tot God en sy naaste gebring het wat nooit vergeet sal word nie. Dr Gerdrie van der Merwe.