Esterhuysen, WIllem Johannes

 

GEBORE

29 Apr. 1871

OORLEDE

28 Apr. 1960

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1894

ORDEN

1899

STANDPLASE

 Vryheid

1908 Greytown

1921 Spoorwegsending, Natal

EMERITEER

1945

Ds. Willem Johannes Esterhuyzen is op 29 April 1871 in die distrik Ceres gebore. In 1894 het hy as gelegitimeerde sendeling begin arbei onder die Kleurlinge in die buitewyke van Wellington. In 1899 is hy georden as sendeling onder die Bantoe in Vryheid, Natal. In 1908 is hy na Greytown beroep, waar hy vrugbare pionierswerk verrig het tot 1920. In 1921 het hy die benoeming tot spoorwegleraar onder die wydverspreide lidmate van die moederkerk in Natal aanvaar. Hierdie moeilike, uitputtende baanbrekerswerk het hy op toegewyde wyse behartig tot 1937, toe hy sy emeritaat aanvaar het. In 1945 het die moe-derkerk hom uit erkentlikheid vir die jarelange arbeid as spoorwegleraar tot predikant gelegitimeer. Nadat hy sy emeritaat aanvaar het, was hy nog steeds behulpsaam in die moedergemeente van Pietermaritzburg. Sy diens as hospitaalbearbeider was ook baie vrugbaar en geseënd. Hy is op 28 April 1960 oorlede, ‘n dag voor sy 89ste verjaardag.