Esterhuysen, Tertio Christo

Ds. Esterhuysen Tertio

GEBORE

15 Mei 1897

OORLEDE

12 Febr. 1964

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1920

ORDEN

1921

STANDPLASE

Witwatersrand

1949 Sekr. van Suidstreek Sinodale Sendingkommissie en die Randse Sending

1960 Sendingsekr

EMERITEER

1963

Ds. Tertio Christo Esterhuysen is op I5 Mei 1897 op Caledon gebore. Na sy legitimasie in 1920 het hy as eerste sendeling onder die KleurIinge aan die Rand begin werk. Hy het 28 jaar lank baanbrekerswerk onder hulle verrig, totdat hy 1949 Sendingsekretaris vir die Witwatersrand (Suid-streek Sinodale Sendingkommissie en die Randse Sending); en in I960 Sendingsekretaris van die Suidstreek geword het, tot sy emeritaat in 1963. In die laaste jare was hy voorsitter van die Johannesburgse Hospitaalraad en van die Kleurlingkollegeraad in Johannesburg. Hy was o.m. ook lid van die raad van die Indiërkollige in Natal. Tot op die laaste het hy nog opgetree as hulpleraar van Florida. Hy is op 12 Februarie 1964  in die ouderdom van 66 jaar oorlede.