Esterhuyse, Eliza Christiaan

 

GEBORE

23 Okt. 1923

OORLEDE

26 Febr. 1996

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1949

ORDEN

1950

STANDPLASE

1950 Masjonaland

EMERITEER

Ds Eliza Christiaan Esterhuyse MTh 23 Okt. 1923 – 26 Febr. 1996

Eli Esterhuyse, ‘n gebore en getoë Karooseun, het reeds in sy hoërskooljare op Williston die roeping tot die sending ontvang. Nadat hy positief hierop geantwoord het, het hy, tipies van sy geaardheid, nooit weer teruggekyk nie, maar sy lewe ten volle beskikbaar gestel vir die opbou en uitbreiding van die koninkryk van God. Sy hele lewe was beskikbaar vir sy Meester, vir die mense onder wie hy gewerk het in Zimbabwe en vir sy medesendelinge, sowel as vir sy huisgesin.

Sy opleiding het uitgeloop op ‘n MTh-graad. Vanaf 1949 was die Masjonalandse Sending van die Ned Geref Kerk sy werksterrein. Sy eerste werkkring was Pamushana-sendingstasie. Daar ontmoet hy sy lewensmaat, Millie de Villiers, en tree hulle in die huwelik. Daarna gaan hy na die stadsgemeente Bulawayo, waar die groot uitdaging was om twee verskillende volksgroepe, die VaShona en die VaChewa saam in een gemeente te bearbei. Hulle leer ook ‘n nuwe taal daar aan en bou die gemeente op ‘n besondere manier op.

Sy volgende werkkring was die Teologiese skool op Morgenster, waar hy as lektor benoem word vanaf 26 Februarie 1950. Gou het hy daar diep spore getrap. Hierdie dienstyd is egter onderbreek deur ‘n sewe jaar lange werktyd die gemeente Kranspoort (Ned Geref Kerk Afrika Noord-Transvaal) vanaf 15 Mei 1977.

Na die traumatiese oorlogsjare in die destydse Rhodesië, was daar ‘n vakature by die, Teologiese Skool. Die jong kerk, die Refonudi Church in Zimbabwe, het hom toe na Morgenster beroep, wat ‘n duidelike bewys was van die vertroue wat hulle in hom gestel het. Hy word duslektor van die Murray-Teologie Skool op Morgenster vanaf 1985. Dit het egter met baie probleme gepaard gegaan, aangesien hy eers nie ‘ n werkpermit kon kry nie en ook ‘n voetbesering opgedoen het wat nie wou genees nie. Hier het hy met groot toewyding gewerk en sy studente, kollegas en mede-sendelinge het groot agting en liefde vir hom gehad.

Eli was ‘n werker wat homself nie gespaar het nie. Hy was steeds op soek na die waarheid in elke situasie. Wanneer hy oortuig was van die regte standpunt en optrede het hy nie geskroom om daarvolgens op te pas. Hy het dusdie agting en waardering van `groot’ man gedra.

Eli Esterhuyse emeriteer op 30 April 1990 en hy en Millie gaan woon in hulle strandhuisie op Kaap St Francis. Op versoek van betrokke kommissie besoek hy nog gemeentes van die Oos-Kaap om fondse in te samel vir die Christelike Lektuurfonds. Sy geesdrif en duidelike Woordverkondiging was vir baie mense tot groot seën.

Net soos sy toewyding aan sy Here, sy werk en sy mense, was ook sy liefde en toewyding aan sy lewensmaat en aan hulle kinders en kleinkinders. Hy was ‘n geliefde en liefdevolle vader en oupa.

Sondagoggend 25 Februarie 1996 het hy nog met oortuiging die Woord verkondig op Uitenhage en Maandag is hy skielik oorlede en kon hy oorstap na die hemelse vreugde. – George Murray, verwerk deur DJ Viljoen.