Esterhuizen, Johannes

 

GEBORE

17 Jun. 1928

OORLEDE

8 Nov. 2011

UNIVERSITEIT

BA (Hons); BD,

GELEGITIMEER

1961

ORDEN

1962

STANDPLASE

1962 Masjonaland

1972 NGK Gamkavallei

EMERITEER

1993

Ds Johannes Esterhuizen (BA Hon, BD) 17 Junie 1928 – 8 November 2011

Johannes Esterhuizen is op 17 Junie 1928 in Victoria-Wes gebore, die jongste van nege kinders. Sy pa was Johannes Lodevicus Esterhuizen, ‘n hardwerkende bouer en skrynwerker. Later het hy ‘n vrugtewinkel op die dorp bedryf en skool het Johannes bestellings met sy fiets afgelewer. Sy ma was Paulina Johanna Jacoba Swart, wat drie kinders uit haar man se eerste huwelik en ook ses van haar eie kinders grootgemaak het. Johannes het in ‘n godvresende en beginselvaste huis groot ge word, en dit het ‘n bepalende invloed op sy lewe gehad.

Johannes het sy skoolopleiding in 1934 op Victoria-Wes begin en in 1945 aan die Hoërskool Victoria-Wes gematrikuleer. In 1946 het hy vir die graad BCom aan die Universiteit Stellenbosch begin studeer nadat ‘n plaaslike boer hom ‘n lening aangebied het. Toe die boer die lening terugtrek, het hy in die meteorologiese kantoor in Windhoek begin werk om geld bymekaar te maak vir sy studie. Met sy pa se dood in 1948 het hy na

Victoria-Wes teruggekeer en het hy by die prokureursfirma Kempen & Kempen gaan werk en regte deur ‘n korrespon-densiekursusbegin studeer.

In die tyd het Johannes bewus geword van sy roeping om predikant te word en het hy in 1955 na Stellenbosch vertrek. Daar het hy die grade BA en Honneurs in Filosofie behaal. Vakansietye hethy steeds in die kantoor van Kempen & Kempen op Victoria-Wes gewerk om sy studies te betaal. Dit was besondere jare aan die Teologiese Seminarium in die Eikestad, en Johannes is aan die einde van 1961 as proponent gelegitimeer.

Johannes het ‘n sterk sending roeping gehad en het ‘n beroep na die Masjonaland-sending aanvaar. Die bevestigingsrede is deur ds George Murray, destydse sendinghoof van Masjonaland, gelewer. Johannes se intreepreek het 2 Korintiërs 4:5 as teksvers gehad. Hy het daarna die volgende gemeentes in die destydse Rhodesië bedien: Pamushana (1962-1964); Umtali (1965-1967) en Chibi (1968-1972); Ds Koosie Delport skryf: “In Masjonaland was hy betrokke by onderhandelinge met die inheemse kerk, waar sy regskennis van onskatbare waarde was. Die mense van Chibi het Johannes die naam Chimbidza gegee, wat `die haastige een’ beteken. Hy was baie hardwerkend, toegewyd en intelligent”.

Ds Johannes Esterhuizen het na die Karoo teruggekeer toe hy op 21 Januarie 1972 leraar van die NG Gemeente Gamkavallei inBeaufort-Wes geword het. Daar het hy die Here 21 jaar lank gedien, tot met die aanvaarding van sy emeritaat op 20 Junie 1993. In Beaufort-Wes het hy ‘n leidende rol in die CMR en in dieplaaslike sendingraad gespeel. Hy was ookbetrokke by die Diens van Barmhartigheid, en op kultuur- en onderwysgebied. Hy het in die skool- en koshuiskomitees gedien, en was lid van die Rapportryers, die Voortrekker-kommando en Beaufort-Wes se

Kultuurraad. As voorsitter van die Ring van Beaufort het hy lank in die Kaapse Sinode se sinodale kommissie vir diens van Barmhartigheid gedien. Ds Delport skryf: “Huis- en siekebesoek was vir hom baie belangrik. Hy het baie getrou huisbesoek gedoen, ten spyte van die geografiese gebied. In Gamkavallei het hy gereeld op Sondagmiddae buitedienste en Pinkster gehou”.

Na sy aftrede het die egpaar hulle op Stilbaai gevestig, waar hy as leierouderling diens gedoen en ‘n Bybelstudiegroep vir mans gelei het. In die laat winter van 2006 is Parkinsons by hom gediagnoseer. Dit was swaar om te sien hoe die siekte hom aftakel. Ds Johannes het na sy aftrede sy verstand nog lewendig gehou met blokraaisels en sudoku-legkaarte. Op Sondag 6 November het hy beroerte gekry en is hy in die Bayview-kliniek op Mosselbaai opgeneem. Hy is daar op 8 November 2011 oorlede.

Ds Delport skryf: “As ‘n mens na Johannes se hele lewensgeskiedenis kyk, was onverwagte wendinge en uitdagings deel van sy lewe. Hy het drie keer van beroep verander. Hy was eers twee jaar lank werksaam by die weerburo in Windhoek, toe sewe jaar lank in ‘n prokureurskantoor in Victoria-Wes, en toe predikant.” Sy vrou, Frieda, skryf: “Baie van die persone wat my na sy dood geskakel het, het genoem dat hulle sy toewyding en onkreukbare integriteit bo alles onthou.”

Johannes is op 9 Maart 1963 met die maatskaplike werker Frieda Charlotte Heese op Stellenbosch getroud. Sy is die dogter van dr JA Heese, ‘n onderwysman en een van die bekendste genealogiese navorsers in Suid-Afrika. Uit ds Johannes enFrieda se huwelik is drie kinders gebore: Johannes LodevicusAugust Esterhuizen, Paulina Johanna Jacoba Matthee, en Willem Jurie Barend Esterhuizen. – Dr Gerdrie van der Merwe VDM