Esterhuizen, Erns

 

GEBORE

1 Sept. 1938

OORLEDE

7 Jul. 2012

UNIVERSITEIT

BA, BD, B Juris, LLB

GELEGITIMEER

1968

ORDEN

1969

STANDPLASE

1969 Queenswood

1976 Bronkhorstspruit-Wes

EMERITEER

31 Desember 1998

Erens Lodewyk Esterhuizen is op 1 September 1938 in Pietersburg gebore sy naaste familie noem hom “Ertjies” en sy vriende “Essie”. Sy oupagrootjie is Jan Christoffel Esterhuizen, ‘n boorling van Graaff-Reinet, en sy oumagrootjie is Geziena Catharina Pretorius. Sy oupa is Jan Lodewickus Esterhuizen (1875-1945) wat getroud was met Heleila Elizabeth van Niekerk (1875-1950); Hulle enigste kind – Erens se vader is Jan Christoffel Esterhuizen (1903-1980) gebore op Taaiboschspruit in die distrik Bloemfontein. Hy trou met Gertruida Magrieta Magdalena Celliers (1908-1984) en hulle het agt kinders, waarvan Erens die jongste is.

Erens se vader was werksaam in die gevangenisdiens en die gesin het baie rondgetrek. Hy begin sy skoolopleiding in 1946 aan die Laerskool Pietersburg en is ook ‘n leerling aan die Laerskool Grens in Oos-London, Laerskool Derdepoort, Die Poortskool en die Suid-Laerskool in Pretoria. In 1952 is hy ‘n leerling aan die Hoërskool Pretoria-Wes, in 1953 aan Hoërskool Gimnasium in Potchefstroom en van 1954 tot 1956 aan die Hoërskool Nelspruit, waar hy matrikuleer.

Erens voel as jong seun geroepe vir die bediening en gaan werk na matriek by die staatsdiens in Pretoria. Hy werk in sy studietyd by die Departement Tegniese Dienste en is later proefbeampte en regsadviseur by die Raad vir Buitestedelike Dienste. Intussen studeer hy aan die Universiteit Pretoria, waar hy in 1963 ‘n BA-graad verwerf. Hy kry toegang tot die Fakulteit Teologie (Afd B) aan die Universiteit Pretoria, waar hy aan die einde van 1968 as proponent gelegitimeer word. Hy ontvang ‘n beroep na die NG Gemeente Queenswood in Pretoria, en word op 15 Maart 1969 met handoplegging daar bevestig. By diê geleentheid word die rede gelewer deur prof HDA du Toit, geliefde kerkman en hoogleraar.

Na ‘n geseënde bediening in die Jakarandastad word Erens op 17 Julie 1976 die leraar by die NG Gemeente Bronkhorstspruit-Wes (nou Nooitgedacht); waar hy werk tot met die aanvaarding van sy emeritaat in 1998. Tydens sy dienstyd daar word ‘n nuwe kerkgebou in 1979 ingewy en twee nuwe pastorieë gebou. Op rings- en sinodale gebied gee hy leiding in kerkreg. Hy behaal dan ook twee regsgrade – en doen in 1979 sy doktorale eksamen in Kerkgeskiedenis, maar voltooi nooit sy proefskrif nie.

Erens trou op 16 November 1963 met Laura Valerie Esterhuizen, ‘n biblioteekassistent by die Merensky-biblioteek aan die Universiteit Pretoria. Later, na haar man se aftrede, word sy kurator van die Van Tilburg-versameling aan die Universiteit Pretoria. Sy studeer verder en behaal ‘n honneursgraad, ‘n meestersgraad en DPhil aan Tukkies. Haar proefskrif handel oor: “Chinese porseleinskerwe uit 16de en 17de-eeuse Portugese skeepswrakke aan die Suid-Afrikaanse kus – ‘n kultuurhistoriese studie.”

Uit die huwelik is twee dogters gebore : Judy-Marie Steenkamp en Marelee Meyer.

Op 31 Desember 1998 aanvaar Erens emeritaat weens swak gesondheid en die egpaar vestig hulle in Pretoria. Hy herstel na ‘n paar jaar en hy en sy vrou bedryf van 2004 tot 2011 ‘n toermaatskappy wat binnelandse en buitelandse toeriste deur die land vergesel. Hy sterf op 7 Julie 2012.

So onthou sy kinders sy mooi lewe: “Hy het altyd daarna gestreef om die gereformeerde bediening uit te leef en Skrifgebonde te bly. Hy het dikwels sy kommer uitgespreek oor die kleinlikhede wat verdeeldheid tussen gelowiges binne die gereformeerde kerkgenootskappe veroorsaak.” – Dr Gerdrie van der Merwe VDM