Erlank, Jan Stephanus

 

GEBORE

12 Nov. 1900

OORLEDE

20   1967

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1927

ORDEN

1928

STANDPLASE

Pietermaritzburg-Wes

1946 Melville

EMERITEER

1965

Ds. Jan StephanusErlank is op 12 Novernher 1900 gebore en in 1927 gelegitimeer. Sy eerste gemeente was Pietermaritzburg-Wes, waar hy 18 jaar lank predikant was. Gedurende sy dienstyd daar is die Eeufeeskerk opgerig, en was hy o.m. scriba van die Natalse Sinode. ln 1946 is hy na die gemeente Mellville in Johannesburg, waar hy 19 jaar lank gearbei het. Hy het in 1965 sy emeritaat aanvaar. Daarna het hy nog as hospitaalbearbeider in Durban vrugbare arbeid verrig. Hy is op 20 Maart 1967 onverwags in Pietermaritzbure oorlede, in die ouderdom van 66 jaar. Jaarboek