Enslin, Johan Hendrik

 

GEBORE

24 Apr. 1859

OORLEDE

14 Okt. 1916

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1884

ORDEN

1885

STANDPLASE

Vrede

EMERITEER

Ds. J. H. Enslin.: Deze broeder bearbeidde zijn eerste en eenige gemeente, Vrede, O. V.S van het jaar 1885 tot zijn overlijden, in zij 58ste n jaar, op den 14den Oktober, 1916. Stil en bedaard van aard drong de ontslapen broeder zich nooit op den voorgrond. Zijn ernstig plichtsbesef echter deed hem wat zijne hand vond om te doen, getrouw en degelijk verrichten. Zijn heele denkwijze en geestes richting was conservatief, zoodat hij een tegenzin had in dat wat vriendelijk en teergevoelig hart.