Engelbrecht, Petrus Johannes Basson

 

gebore

22 Januarie 1936

oorlede

5 Februarie 2001

universiteit

Stellenbosch

gelegitimeer

1960

orden

1961

standplase

1961 Waverley

1964 Luipaardsvlei

1968 Kemptonpark-Suid

1973 Kerkenberg, Harrismith

1979 Hospitaalpark, Bloemfontein

1986 Radiokansel (Gebiedsorganiseerderder Vrystaat en Natal)

emeriteer

30 April 1995

Dr. Pieter Engelbrecht was ‘n seun van Smithfield, waar hy op as die oudste van drie seuns gebore is. Hy matrikuleer op sy geboortedorp, behaal die B.A.-Admissie aan die UOVS in 1956, en slaag die proponentseksamen einde 1960 aan die Kweekskool, Stellenbosch. Albei eksamens het hy met lof geslaag.

Op 26 Februarie 1961 is hy in sy eerste gemeente, Waverley, Pretoria, bevestig. Op 16 Dsember 1961 tree hy in die huwelik met Mariana Marais. Uit die huwelik van 39 jaar is vier kinders gebore, drie seuns en ‘n dogter: Johan, Jannie, Pieter en Anso.

Dr. Engelbrecht het op 25 April 1993 bedank by Radiokansel en is op 1 Mei daardie jaar as predikant van die APK Senekal bevestig. Op 30 April 1995 het hy geëmeriteer, maar het op 22 Augustus 1999 predikant met beperkte dienstermyn van die AP Gemeente Brandfort geword, alwaar hy in die amp oorlede is.

Op 20 September 2000 is akute limfoblatiese leukemie by hom gediagnoseer. Toe die leukemie in remissie was, kon hy voortgaan met sy bediening. Op 17 Januarie 2001 is hy in die hospitaal opgeneem en is ná ‘n kort lyding op 5 Februarie daardie jaar oorlede.

In die laaste dae van sy bediening, skryf die kerkraad en gemeente van Brandfort in sy lewensberig in die APK se Kerkjaarboek van 2002, het hy liggaamlik swaar gely, maar geestelik ‘n reus gebly. “Saam met sy eggenote, kinders en kleinkinders dank ons die Here vir sy vrugbare lewe, en ons onthou met deernis sy liefde en groot ywer vir die saak van die Here, sy Kerk en sy volk. Sy laaste woorde was dat hy hom oor niks bekommer nie, want hy weet aan Wie hy behoort.”

Sy wens was om op die kerkterrein van die APK op Brandfort begrawe te word. Daaraan kon voldoen word.