Engelbrecht, Johannes Hendrik

 

GEBORE

28 Okt. 1932

OORLEDE

4 Okt. 2012

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1959

ORDEN

1959

STANDPLASE

Komaggas

1965 Merweville

1969 Barrydale

1973 Nuwerus

1979 NGK Karasburg

EMERITEER

1992

Ds Hannes Engelbrecht (Dipl Teol) 28 Oktober 1932 – 4 Oktober 2012

Johannes Hendrik Engelbrecht is op 28 Oktober 1932 op Garies gebore. Hannes, of Hans, soos hy ook genoem is, het hier by die poort van Namakwaland grootgeword en die streek en sy mense was vir hom baie kosbaar. Sy ouers was George Sebastiaan Engelbrecht, ‘n delwer en ‘n bakker en Hester Helena Nieuwoudt.

Hannes het sy skoolloopbaan in 1938 aan die plaasskool Dermbergdraai begin, en was later ‘n leerder aan die Laerskool op Garies. In 1951 het hy aan die Hoërskool Garies gematrikuleer. Hy was aktief betrokke by die CSV en dit het ‘n groot invloed op sy lewe gehad. In 1952 het hy aan die Sending-instituut op Wellington begin studeer en soos die ander studente die erenaam “donkie” gekry. Hy was ‘n inwoner van die koshuis Samuel.

‘n Mede-donkie, die legendariese ds Japie du Plessis, skryf oor sy studentetyd op Wellington: “Ek het saam met ander studente in Samuel gewoon. Watter wonderlike ondervinding. Daar is ons gelei, gebrei en voorberei vir ‘n besondere toekoms. Ons was donkies. Soos die donkie Jesusin Jerusalem ingedra het, was ons geroep om die Evangelie in Afrika en die hele wêreld in te dra. Dit doen die donkies vandag nog.”

Aan die einde van 1959 is prop Hannes Engelbrecht as sendeling gelegitimeer, en is hy op 16 Desember 1959 as eerwaarde in die NG Sendinggemeente Komaggas in Namakwaland bevestig. In 1961 het die Kaapse Sinode van die NG Kerk besluit om volle predikantstatusaan afgestudeerdes van die Sending-instituut op Wellington te gee, en het Hannes die titel ds Engelbrecht gekry.

In die winter van 1965 het ds Hannes Engelbrecht sendeling op Merweville in die Groot-Karoo geword, waar hy betrokke was by die bou van ‘n nuwe sendingkerkgebou. Op 8 Augustus1969 het hy sendeling op Barrydale geword, en op 8 Julie 1973 is hy op Nuwerusbevestig. Hier was hy betrokke by die bou van ‘n nuwe sendingkerk en het hy met groot ywer gewerk, totdat hy ‘n beroep na die NG Moederkerk in Suidwes-Afrika aanvaar het.

Op 6 Oktober 1979 is ds Hannes as leraar van die NG Moedergemeente Karasburg in Namibië bevestig, waar hy dertien jaar lank diep spore getrap het en intens betrokke was by die sendingkommissie in die Sinode van Suidwes-Afrika. Na ‘n leeftyd van diensbaarheid het hy op 1 November 1992 emeritaat aanvaar.

Hierna het die egpaar hulle op Klawer gevestig, waar Hans na harteluskon tuinmaak. Hy het ook afloswerk in die omliggende gemeentes gedoen en was agt jaar lank pastorale hulp in die NG Gemeente Vredendal met opdrag die Huis vir Bej aardes op Vredendal. Die 178 inwoners was vir hom soos ‘n eie gemeente. In 2010 het sy gesondheid in so ‘n mate verswak dat hy in die Huis vir Bejaardes op Vredendal opgeneem is. Hy is op 4 Oktober 2012 in die Vredendal-hospitaal oorlede en sy begrafnisdiens was op 8 Oktober 2012 vanuit die NG Gemeente Klawer.

Ds Hans Engelbrecht is op 13 April 1963 met Johanna Wiese van Kamieskroon getroud. Uit die huwelik is twee seuns en ‘n dogter gebore: Org, Ben en Stema. Op hulle oudag het ds Hans en Johanna groot hartseer beleeftoe hulle seun Ben op 12 Oktober 2000 aan breinkanker oorlede is. Hy laat sy vrou, Gerda, en drie seuns, Tiaan, Ben en Wicusagter.

Sterna skryf: “Ek onthou my pa as ‘n man met ‘n baie skerp humorsin. Hy het my geleer om die humor in die alledaagse raak te sien. Pa het soveel vrede en rustigheid uitgestraal, ook toe hy siek in die tehuis was. Dit was lekker om, selfs in sulke omstandighede, saam met hom te kon lag. Sy kinderlike geloof was ‘n sterk krag in ons gesin.” – Dr Gerdrie van der Merwe VDM