Endemann, Gotfried Frederick

 

GEBORE

26 Nov. 1901

OORLEDE

15 Jun. 1994

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1926

ORDEN

1927

STANDPLASE

1927 Erasmus

1941 Philidelphia

1944 De Aar

1947 Montagu

1949 Sending-Wes-Kaapland

1951 Drakenstein (NGKA-gemeente)

1952 Hanover

1957 Vredenburg

1959 Soekmekaar

EMERITEER

Ds Gottfried Frederick Endemann (BA, BD) (26 Nov. 1901 – 15 Jun. 1994)

Ds Fiedie Endemann is op Woensdag, 15 Junie 1994, in Pretoria oorlede. Hy is in 1926 op Stellenbosch gelegitimeer en in 1927 in die NG gemeente Erasmus (Bronkhorstspruit) georden.

Daarna het hy die volgende gemeentes bedien: Philidelphia (1941); De Aar (1944); Montagu (1947); Sending-Wes-Kaapland (1949); Drakenstein (`NGKA-gemeente’) (1951); Hanover (I 952); Vredenburg (1957) en Soekmekaar (vanaf 1959) waar hy na nege jaar diens, afgetree het.

Ds Fiedie was getroud met Johanna Henrietta Bosman. Hy word oorleef deur ‘n seun en dogter.

Die Ned Geref Kerk kan dankbaar wees oor n liefdevolle en getroue dienskneg wie se lewensleuse Ps 37:5 : `Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op Hom’ (1933- Vertaling) was.

Hy is op 18 Junie 1994 uit die NG gemeente Wonderboom begrawe.

Ds Fidi Endemann is op 15 Junie 1994 te Pretoria oorlede. Sy moeder was die dogter van ‘n Duitse sendeling. Hy is sonder enige universiteitsopleiding (slegs met standerd nege) tot die Sendinginstituut op Wellington toegelaat en is daar gelegitimeer in 1926. In 1927 is hy in die gemeente Erasmus (Bronkhorstspruit) gelegitimeer. Daar het hy begin as sendeling op Onverwacht. Hy het sy werkgedoen met ‘n motorfiets,’ n perd en ‘n ‘pedel fordjie’ sowel as met ‘n donkie, en perdekarretjie. In die depressiejare het hy dikwels vir maande nie ‘n salaris gekry nie. ln ‘n stadium het hy in die pastorie op Premiermyn ingetrek om ook die gemeente daar te help bedien.

Sy gemeente het ook die Paledistam ingesluit. Daarom het hy later sy eie klein pastorie opgerig by die Hereford waterskema sodat hy tussen daardie mense kon woon. Ongelukkig het hy daar malaria opgedoen. In plaas van pad te gee, het hy begin met die daarstelling van die sendinghospitaal van Philadelfia. Dit het later ‘n sendingstasie geword en hy is daarheen beroep.

Daarna het hy nog die volgende gemeentes bedien Lichtenburg (1941); De Aar (1944); Montagu 1947); Lichtenburg (1941); De Aar (1944); Montagu (1947); ‘Naturelle-Sending’ Wes-Kaapland (1951); Drakenstein (Bantoegemeente) (1952); Vredenburg (1957); Soekmekaar (1959); Hier het hy na negejaar diens en na die eiehandige bou van talle kerkies en evangelistehuisies, afgetree op 29 Junie 1968 na ‘n besondere vrugbare dienstydperk van 41 jaar in totaal.

Hy is op 24 April 1928 op Wellington getroud met Catharina Hester Malan, wat hom op 14 Mei 1975 in Windhoek, waar hy hulpdiensgedoen het, ontval het. Uit die huwelik is twee seuns en twee dogters gebore, naamlik Louisa, Pieter, Gottfried en Emmerie. Louisa was eers getroud met ds A Kotze van Randfontein en na sy dood met ds Benie Groenewald van CAVA in Zimbabwe. Sy is ook kort daarna oorlede.

Fidi Endemann trou op 17 Maart 1976 met die weduwee Anna G J Jacobsohn (gebore Verster) (sy was die weduwee van ds MJD Jacobsohn van Philadelfia-sendingstasie).

Na sy aftrede wou hy eers op sy eie plasie naby Munnik gaan woon, maar laat hom oorhaal om eers die ou Emmarentia Geldenhuys-opleidingsentrum se geboue te restoureer as ‘n sendingsentrum. Dit het twee jaar geneem om dit eiehandig op sy gevorderde ouderdom te doen.

Hoewel hy nou op Warmbad wou gaan rus, gaan help hy nog eers in ses gemeentes in die destydse Suidwes-Afrika. Na sy huwelik met Anna Jacobsohn besluit hulle om op Amanzimtoti af te tree, maar weer eens gaan help hy in nog drie gemeentes.

Uiteindelik is hy die eerste intrekker in die nuwe Jasmyn, aftree oord in Wonderboom, Pretoria. Daar hou hy nog bidure, ‘n diens vir swart werkers en onderhou nog ‘n mooi blomtuin.

Die Ned Geref Kerk kan dankbaar wees vir ‘n Iiefdevolle en getroue dienskneg wie se lewensleuse steeds was: ‘Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op Hom’ (Ps 37:5); Almal was lief vir ‘Oom Fidi’ en hoewel hy klein van postuur was, het sy hartlike glimlag altyd getuig van ‘n groot hart en groot liefde vir die Here en sy medemens. Die sending het hom baie na aan die hart gelê, wat goed te verstane was aangesien hy ‘n nasaat van die Berlynse Sendelinge was. JM v d Berg, verwerk deur DJ Viljoen.